Zarząd

Daniel Ozon

Prezes Zarządu


 

 

 

Robert Ostrowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych


 

 

 

Artur Dyczko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju


Jolanta Gruszka

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu


Tomasz Śledź

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych


Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej