Zarząd

Włodzimierz Hereźniak

Prezes Zarządu
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Tomasz Śledź

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Artur Dyczko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Rafał Pasieka

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Radosław Załoziński

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych 
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl