Zarząd

Daniel Ozon

Prezes Zarządu
e-mail:dn@remove-this.jsw.pl

Więcej informacji

Robert Ostrowski

Robert Ostrowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych 
e-mail: de@remove-this.jsw.pl

Więcej informacji

Artur Dyczko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
e-mail:ds@remove-this.jsw.pl

Więcej informacji

Jolanta Gruszka

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
e-mail:dh@remove-this.jsw.pl

Więcej informacji

Tomasz Śledź

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
e-mail:dt@remove-this.jsw.pl

Więcej informacji

Artur Wojtków

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
e-mail: dp@remove-this.jsw.pl

Więcej informacji