Kontakt

Kopalnia Węgla Kamiennego ”Knurów-Szczygłowice”
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1
tel.: +48 32 718 5000
fax: +48 32 718 5413
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Ruch Knurów Ruch Szczygłowice
+ 48 32 718 5... + 48 32 717 6...
Dyrektor Kopalni Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Grzegorz Michalik 600, 552 600
Dyrektor Techniczny Ruch Knurów Daniel Ciemała 510
Dyrektor Techniczny Ruch Szczygłowice Mirosław Stencel 510
Dyrektor Pracy Piotr Rykala 650 650
Dyrektor Ekonomiczny Janusz Orzeł 670 670
Kierownicy działów dla obu ruchów Ruch Knurów Ruch Szczygłowice
+ 48 32 718 5... + 48 32 717 6...
Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny - Główny Inżynier BHP Leszek Palarz 503 589
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej - Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej Andrzej Molenda 572
Kierownik Działu Tąpań - Główny Inżynier ds. Tąpań, Obudowy, Kierownia Stropem i Klejenia Sławomir Śliwa 317 912
Kierownik Działu Mierniczego - Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Janusz Kubina 535
Kierownik Działu Przygotowania Produkcji, Inwestycji i Rozwoju Kopalni -Główny Inżynier Przygotowania Produkcji Wojciech Hajduk 540 585
Kierownik Działu Zintegrowanego Systemu Zarządzadzania - Pełnomocnik Dyrektora ds. ZSZ Wiesław Kowal 772
Kierownik Działu Spraw Obronnych i Ochrony Bernard Adamski 450
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego Mirosława Jendryczko 604
Kierownik Działu Ochrony Środowiska - Główny Inżynier Ochrony Środowiska Andrzej Falfasiński 393
Kierownik Działu Energetycznego- Główny Energetyk Krzysztof Botor 140 553
Kierownik Działu Gospodarki Majątkiem Adam Nalepa 640
Kierownik Działu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Grzegorz Brzezinka 610 310
Kierownik Działu Administracji Janusz Biszkowiecki 669
Kierownik Działu Polityki Płac i Norm Pracy Jacek Rejman 630
Kierownik Działu Wynagrodzeń Agnieszka Jacek 675
Kierownik Działu Controlingu Ewa Górczyńska 622, 626
Kierownik Działu Gospodarki Środkami Trwałymi Damian Sasiela 943
Kierownicy działów dla Ruchu Knurów Ruch Knurów
+ 48 32 718 5...
Kierownik Działu Górniczego - Główny Inżynier Górniczy Robert Łazarczyk 515
Kierownik Działu Wentylacji- Główny Inżynier Wentylacji Adam Kamyk 517
Kierownik Działu Energomechanicznego - Główny Inżynier Energomechaniczny Mariusz Piotrowski 545, 882
Kierownik Działu Techniki Strzałowej - Główny Inżynier Strzelniczy Grzegorz Cichy 518
Kierownicy działów dla Ruchu Szczygłowice Ruch Szczygłowice
+ 48 32 717 6...
Kierownik Działu Górniczego - Główny Inżynier Górniczy Krzysztof Baranowski 515
Kierownik Działu Wentylacji- Główny Inżynier Wentylacji Tadeusz Kubiczek 517
Kierownik Działu Energomechanicznego - Główny Inżynier Energomechaniczny Krzysztof Dusza 545
Kierownik Działu Techniki Strzałowej - Główny Inżynier Strzelniczy Jarosław Rzepka 518