Kierownictwo

Jarosław Twardokęs

Dyrektor Kopalni

Janusz Orzeł

Dyrektor Ekonomiczny

Grzegorz Brzezinka

Dyrektor Pracy

Daniel Ciemała

Dyrektor Techniczny Ruchu Knurów

Krzysztof Baranowski

Dyrektor Techniczny Ruchu Szczygłowice