Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Gospodarcze wykorzystanie metanu

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Tytuł projektu: „Gospodarcze wykorzystanie metanu - Ruch Knurów”

Program priorytetowy: „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji metanu do atmosfery, powstałego w procesie wydobywania węgla w JSW.

Cele cząstkowe:

  1. Zmniejszenie emisji metanu – 10 944,29 Mg/rok.
  2. Zmniejszenie emisji CO2 – 276 370,0 Mg/rok.

Beneficjent: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Wartość projektu: 71 776 114 zł

Wartość dofinansowania w formie pożyczki: 60 000 000 zł

Termin realizacji projektu: 2018 – 2022