Telefon
Prezes Zarządu Daniel Ozon +48 32 756 4600
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych +48 32 756 4670
p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Robert Małłek +48 32 756 4640
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu +48 32 756 4641
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych Tomasz Śledź +48 32 756 4610
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej Artur Wojtków +48 32 756 4645

Ważniejsze telefony


Telefon
Informacja telefoniczna +48 32 756 4113
Pion Prezesa Zarządu Telefon
Dyrektor Biura Organizacji i Zarządzania Katarzyna Pietrzyk +48 32 756 4602
Dyrektor Biura Komunikacji i PR - Rzecznik Prasowy Katarzyna Jabłońska - Bajer +48 32 756 4454
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Piotr Kiliszek +48 32 756 4309
Dyrektor Biura Prawnego Kazimierz Szynal +48 32 756 4607
p.o. Dyrektora Biura Audytu i Kontroli Leszek Hoderny +48 32 756 4617
p.o. Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem Małgorzata Karpiel +48 32 756 4638
Pion Ekonomiczny Telefon
Dyrektor Biura, Główny Księgowy JSW S.A. - prokurent Adam Mańka +48 32 756 4672
Dyrektor Biura Finansów Maciej Gierat +48 32 756 4632
Dyrektor Biura Controllingu Elżbieta Królikowska +48 32 756 4373
Dyrektor Biura Relacji Giełdowych Krzysztof Solus +48 22 222 1750
Pion Strategii i Rozwoju Telefon
Dyrektor Biura Inwestycji i Informatyzacji – prokurent Jacek Plutecki +48 32 756 4613
Dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego Eugeniusz Baron +48 32 756 4605
Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Adam Oleś +48 32 756 4627
Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Artur Dyczko +48 32 756 4620
Pion Handlu Telefon
Dyrektor Biura Handlu Mariusz Drapała +48 32 756 4622
Dyrektor Biura Spedycji Bogusława Brzozowska +48 32 756 4633
Dyrektor Biura Marketingu i Planowania Sprzedaży Tomasz Świtała +48 32 756 4624
Pion Techniczny Telefon
Dyrektor Biura Produkcji Piotr Kleibert +48 32 756 4614
Dyrektor Biura Zabezpieczenia Produkcji - prokurent Augustyn Holeksa +48 32 756 4612
Dyrektor Biura Przeróbki i Jakości Węgla Roman Wenglorz +48 32 756 4615
Dyrektor Biura Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych Jerzy Majchrzak +48 32 756 4616
Pion Pracy i Polityki Społecznej Telefon
Z-ca Dyrektora Biura Pracy, Polityki Społecznej i Zarządzania Mieniem Gabriela Schubert +48 32 756 4609
Z-ca Dyrektora Biura Pracy, Polityki Społecznej i Zarządzania Mieniem - kierownik zespołu Zarządzania Mieniem Piotr Zniszczoł +48 32 756 4450
Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Adam Wiertelorz +48 32 756 4646