Wydarzenia archiwalne

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN
Aktualności JSW SAInformacja

W dniu 29 lipca 2016 r. JSW zawarła z Obligatariuszami - Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. - aneks do umowy o dalszej współpracy z…

W JSW sporo chętnych na urlopy górnicze

2 794 osoby z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej zadeklarowały chęć skorzystania z urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych. To więcej niż zakładano. Z pakietu osłonowego będą mogli skorzystać pracownicy, który zdecydowali się przejść do Spółki…

Wnioski z audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Zespół audytowy, powołany z inicjatywy ministra energii, zaprezentował stronie społecznej wyniki swoich prac dotyczących działalności Jastrzębskiej Spółki Weglowej. Spotkanie odbyło 18 lipca 2016 r. się w siedzibie JSW w obecności ministra energii Krzysztofa…

Umowa przedwstępna w sprawie sprzedaży akcji WZK Victoria

8 lipca tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwem Finansowym „Silesia” umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.

Umowa przedwstępna sprzedaży akcji SEJ

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i PGNiG TERMIKA S.A. zawarły w dniu dzisiejszym przedwstępną umowę sprzedaży 100 procent akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. Cenę za akcje SEJ ustalono na kwotę 371.820.957,00 PLN.