Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 58/2019

Inne

Aktualizacja informacji dotyczącej nawiązania potencjalnej współpracy między JSW i Prairie Mining Limited

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2018, 29/2018 i 15/2019 dotyczących nawiązania potencjalnej współpracy między Prairie Mining Limited („Prairie”) i Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („JSW”, „Spółka”) oraz w związku z pojawiającymi się w prasie i na portalach internetowych informacjami medialnymi dotyczącymi zakończenia umowy o współpracy pomiędzy stronami w sprawie potencjalnego przejęcia przez JSW aktywów górniczych Prairie w Polsce - Zarząd Spółki potwierdza, że pozostaje w kontakcie z Prairie. Rozmowy toczą się wciąż w ramach formuły, która była publikowana w ww. raportach bieżących spółki. Na obecnym etapie rozmów nie doszło do przedłużenia obowiązywania umowy o zachowaniu poufności ( („NDA”) w związku z czym wygasła ona w przewidzianym terminie, tj. 28 września 2019 roku. Przedłużenie obowiązywania NDA nie jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia dalszych rozmów z Prairie. Obecnie JSW pracuje nad aktualizacją strategii Grupy JSW, w tym analizuje potencjalne scenariusze współpracy z Prairie. Po przejściu rozmów w kolejną fazę lub wystąpienia innych istotnych zdarzeń (np. podpisanie nowej umowy NDA) Spółka przekaże na rynki wymagane informacje.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące