Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 12/2019

|   Relacje inwestorskie

Zawarcie umów na dostawy koksu z voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH oraz Importkohle Gesellschaft mbH

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2019 roku, zostały zawarte umowy („Umowy”) pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występująca w Umowie jako „Sprzedający”), a voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH wraz z Importkohle Gesellschaft mbH z siedzibą w Linz Austria (występujący w Umowach jako „Kupujący”) na sprzedaż koksu.

Dostawy koksu przeznaczone są na rynek austriacki.

Umowy obowiązują na okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2024 roku.

Szacunkowa wartość Umów w okresie ich obowiązywania wynosi 2,1 mld zł.

Kryterium uznania zawartych Umów za znaczący dla JSW jest istotna prognozowana wartość Umów, przedłużenie oraz znaczące zwiększenie skali współpracy ze strategicznym odbiorcą koksu z JSW.

Pozostałe warunki Umów, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Koncern voestalpine AG jest w swoim obszarze światowym liderem w produkcji i przetwórstwie stali, wyrobów płaskich i długich. Oferuje zaawansowane technologie, produkty i rozwiązania systemowe wykorzystując stal i inne metale oraz oferując je do najbardziej zaawansowanych i wymagających odbiorców na rynku. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące