Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 31.05.2012

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

27.04.2012

Informacja - liczba akcji, liczba głosów

Materiały na ZWZ

Projekty Uchwał, uzasadnienia, istotne załączniki

Formularz - wykonywanie prawa głosu

Formularz – Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Pytania zadane przez akcjonariuszy podczas ZWZ