Stanisław Prusek

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Profesor nauk technicznych, absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz podyplomowych studiów menadżerskich MBA - SGH. Od 2015 roku Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Pracę w GIG rozpoczął w roku 1991, gdzie w latach 2003-2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych. Uznany ekspert w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. 
Wyniki swoich badań publikował w kilku autorskich i współautorskich monografiach oraz w około 200 publikacjach, w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem ponad 70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, które uzyskały wiele nagród i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych. Kierował zespołami GIG, w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z jednostkami badawczymi w Europie i świecie. 
Jest członkiem: Grupy Doradczej ds. Węgla (Coal Advisory Group) działającej przy Komisji Europejskiej, Australasian Institute of Mining and Metallurgy, International Organizing Committee of World Mining Congress oraz członkiem Komitetu Górnictwa PAN. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Górniczej Oddziału PAN w Katowicach oraz funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych WUG, w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego. Jest profesorem wizytującym w Henan Polytechnic University w Chinach.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A. od roku 2019 do nadal.