Paweł Rostkowski

Członek Rady Nadzorczej
Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Master of Business Administration Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych” oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Zarządzanie sprzedażą”. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Od roku 1998 do 2017 związany zawodowo z bankowością, pracował w 4 bankach na stanowiskach związanych bezpośrednio z obsługą klienta m.in. na stanowisku menadżera regionalnego i dyrektora biura ds. finansowania specjalistycznego.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A., zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności, określone w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.