Jolanta Górska

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również studia podyplomowe w Akademii Finansów w Warszawie w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych, w Politechnice Warszawskiej w zakresie wyceny nieruchomości, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie finansów i bankowości. 
Uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego oraz uprawnienia do wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych i certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wyceny przedsiębiorstw. Z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończyła także liczne szkolenia, m.in. z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości godziwej, szacowania nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych, wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, wyceny nieruchomości położonych na złożach kopalin i wiele innych.
Zatrudniona była m.in. na kierowniczych stanowiskach w agencji rządowej (ANR), w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. oraz obecnie w Komendzie Głównej OHP. W latach 2006-2007 była wykładowcą na studiach magisterskich z zakresu finansów publicznych, finansów lokalnych, systemów podatkowych. W roku 2017 była członkiem Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Od sierpnia 2020 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PKO TFI S.A. (członek Komitetu Audytu).

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A. od roku 2019 do nadal.