Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

JSW SA zyska na uwolnieniu rezerw ok. 290 mln zł.

|   Relacje inwestorskie - wspólne

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., podjął 10 stycznia 2012 r. decyzję o rozwiązaniu znaczącej części rezerw utworzonych na poczet podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych. W celu dokładniejszego wyjaśnienia Zarząd JSW S.A. podaje do wiadomości dodatkowe informacje w tej sprawie.

10 stycznia 2012 r. podjęto decyzję o:

1) rozwiązaniu rezerw na kwotę ok. 196 mln zł, przy pozostawieniu rezerw oraz zobowiązań z tytułu spornego podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych w wysokości ok. 66 mln zł w związku z ryzykiem ogólnym związanym z trwającymi postępowaniami spornymi z gminami,

2) ujęciu w „Sprawozdaniu z sytuacji finansowej” należności od gmin z tytułu zapłaconego spornego podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych w wysokości ok. 164 mln zł.

 Łączny wpływ ww. operacji na wynik finansowy przed opodatkowaniem wynosi ok. 359 mln zł, a po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego łączny wpływ na wynik finansowy po opodatkowaniu wynosi ok. 290 mln zł. W komunikacie z 13 września 2011 r. podano łączny wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem w kwocie 435 mln zł, co po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego stanowi wpływ na wynik finansowy po opodatkowaniu w wysokości ok. 352 mln zł. 

 – Różnica w wartościach zaprezentowanych w ww. komunikatach wynika z utworzenia w II półroczu 2011 nowych rezerw i zapłacenia części decyzji podatkowych. Na tę różnice składają się również  opisane wyżej pozostawione rezerwy i zobowiązania z tytułu spornego podatku od nieruchomości w księgach roku 2011 – powiedział Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW S.A. I dodał - Jestem przekonany o pomyślnych dla nas wyrokach lub decyzjach w kolejnych sprawach, które toczą się przed sądem lub Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach podatku od nieruchomości.