Artykuł archiwalny

Będzie nowe ekologiczne paliwo z JSW

W piątek 27. Kwietnia w Katowicach została podpisana umowa pomiędzy Polskim Koksem S.A. (spółka należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej), a Przedsiębiorstwem Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. na realizację inwestycji pn. Budowa Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych.

Inwestycja jest wynikiem realizacji postanowień Programu badawczo – rozwojowego pn. „Czyste powietrze dla Śląska”, którego uczestnikami są: Polski Koks S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbka Węgla oraz Stowarzyszenie Klaster Kotlarski. Celem programu jest połączenie potencjału naukowego i technicznego stron porozumienia dla realizacji zadań badawczych, rozwojowych i technologicznych w zakresie ekologicznego spalania produktów Grupy węglowo – koksowej JSW.  Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych wybudowany zostanie na terenie KWK Krupiński w Suszcu. Termin zakończenia prac przewidziano na drugie półrocze 2013 roku. W zakładzie produkowane będą paliwa stałe na bazie flotokoncentratu  przeznaczone  dla gospodarki komunalnej oraz ogrzewnictwa indywidualnego.   Wydajność zakładu ma sięgnąć 60 tysięcy ton rocznie. Polski Koks S.A. złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Cała inwestycja, to koszt prawie 20 milionów złotych.