Wykorzystanie metanu towarzyszącego pokładom węgla

Jesteśmy liderem w zakresie gospodarczego wykorzystania metanu. Ujęcie metanu z systemu odmetanowania kopalń i powietrza wentylacyjnego nie tylko zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń metanowych w kopalniach, ale również poprawia efektywność energetyczną oraz wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Obecnie 60 procent przechwyconego gazu zamienia się w energię. W samym 2017 roku ujęliśmy ponad 160 mln m3 metanu, z czego zagospodarowaliśmy około 92 mln m3.. Do roku 2030 Spółka zamierza aż pięciokrotne zwiększyć produkcję energii elektrycznej z metanu.