Fabryka ogniw wodorowych- elektryczne i wodorowe pojazdy

Na terenie byłej kopalni Krupiński w ramach programu rewitalizacji terenu JSW planuje fabrykę ogniw wodorowych stosowanych w elektromobilności - głównie ogniwa paliwowe z membraną do wymiany protonów (PEM). W ramach tego ambitnego programu w tym samy miejscu JSW zakłada budowę linii produkcji autobusów elektrycznych AUTOMOTIV GK JSW (w tym także o napędzie wodorowym) oraz budowę linii produkcji małego elektrycznego samochodu dostawczego. Spółka w planach ma budowę fabryki  i linii produkcyjnej wagonów oraz lokomotyw wodorowych. 

Jastrzębska Spółka Węglowa ma również szereg pomysłów związanych z projektami energetycznymi pod nazwą „ZIELONA DOLINA”. Ich realizacja zakłada budowę między innymi: podziemnego zbiornika gazu, instalacji farm PV, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, magazynu energii termicznej oraz Europejskiego Centrum Małej Energetyki Metanu.