Rekultywacja terenów pogórniczych

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych

Dbamy o środowisko naturalne m.in. poprzez przywracanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenach, które ucierpiały podczas działalności górniczej. Prowadzimy stałą rekultywację takich terenów. Każdego roku zazieleniamy i zadrzewiamy ponad 9 ha zwałowisk kamienia.

Na wszystkich tego typu obiektach realizujemy prace mające na celu  przywrócenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tak, aby w niedalekiej przyszłości mogły służyć lokalnym społecznościom jako tereny zielone i obiekty sportowo-rekreacyjne.

Na ciągle funkcjonujących zwałowiskach kamienia prowadzimy rekultywację techniczną i biologiczną, która w krótkim czasie gwarantują szybkie i trwałe efekty ekologiczne. Rocznie rekultywacją  biologiczną obejmujemy do kilkunastu hektarów powierzchni czynnych zwałowisk.