Produkcja wodoru

Produktem ubocznym produkcji koksu jest gaz koksowniczy. Podejmujemy intensywne działania w zakresie wdrożenia technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym w procesie produkcji koksu. Wodór może być wykorzystywany w ogniwach paliwowych do ekologicznej i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ekologicznego transportu publicznego, zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania (szpitale, szkoły, urzędy). Wdrażanie i rozwój zeroemisyjnego transportu miejskiego w oparciu o ogniwa paliwowe zasilane wodorem znacznie poprawi jakość powietrza i przyniesie szereg korzyści, takich jak redukcja hałasu i zanieczyszczeń oraz zmniejszenie emisji CO2 Separacja wodoru z gazu koksowniczego będzie ważnym krokiem w kierunku czystszego powietrza, a węgiel koksujący będzie można uznać za źródło czystej energii.