Śląsk sercem przemysłowym Polski

Zakończyła się trzecia konferencja pod nazwą Śląski Ład z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Tematem debaty było bezpieczeństwo surowcowo-energetyczne w dobie Europejskiego Zielonego Ładu i Polskiego Ładu.

Organizatorką i moderatorką internetowej debaty była Izabela Kloc, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy debaty dyskutowali między innymi o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną. Premier Mateusz Morawiecki, który jest patronem konferencji, wielokrotnie podkreślał, że na Górnym Śląsku rozegra się przełom związany z transformacją energetyczną Polski.

- Śląsk to wielki potencjał nie tylko przemysłu wydobywczego, ale też dla potrzeb gospodarki opartej na automatyzacji. Węgiel to jest nasze bogactwo, ale jeszcze większym bogactwem są ludzie – powiedział Morawiecki, Premier RP. – Musimy pozyskiwać nowych inwestorów, aby Śląsk pozostał sercem przemysłowym Polski i to jest moje zobowiązanie wobec Ślązaków – zapewnił podczas konferencji Premier RP.

Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że należy odpowiedzialnie podchodzić do transformacji energetycznej i potraktować ją jako szansę dla Polski, a w szczególności dla województwa śląskiego.

- Śląsk będzie regionem najbardziej dotkniętym transformacją energetyczną, dlatego rząd zdeterminowany jest, aby przygotować odpowiedni program dla Śląska, który pozwoli uniknąć negatywnych skutków. Zakładamy inwestycje w wielu obszarach i różnych gałęziach przemysłu. Śląsk jest ważnym elementem naszego programu Polski Ład - mówił Jacek Sasin, minister Aktywów Państwowych.

- Omawiane zagadnienia dotyczą bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego, wyzwań i zagrożeń dla Śląska w związku z unijną polityką klimatyczną, a także nowoczesnych technologii, które mogą być motorem zmian zachodzących w naszym regionie. Aktualnie w Głównym Instytucie Górnictwa realizujemy dwa projekty badawcze: pierwszy, którego głównym celem jest poprawa efektywności rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą, a drugi  dotyczy zagospodarowania metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym – mówił prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, pełniący również obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ważnym elementem przemiany gospodarczej będzie zagospodarowanie i rewitalizacja terenów pogórniczych oraz istniejących hałd, których jest na Śląsku ponad 150. Nowatorskie projekty przy współpracy wielu instytutów naukowych powstają w JSW Innowacje z Grupy Kapitałowej JSW.

- Celem opracowywanych projektów jest zagospodarowanie terenów pogórniczych do wykorzystania gospodarczego, ekonomicznego, środowiskowego i społecznego. Mówimy tu o czystym powietrzu czystej energii, z produkcją wodoru lub metanolu. Możliwe będzie również zagospodarowanie takich terenów gigantycznymi farmami fotowoltaicznymi – powiedział  Mariusz Wielkopolan, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych JSW Innowacje, dodając, że projekt doskonale wpisuje się w inicjatywę na rzecz regionów górniczych.

Podczas konferencji, Izabela Kloc zwróciła uwagę, że wciąż należy walczyć o węgiel koksowy, aby w 2023 roku podczas kolejnej aktualizacji nie pozwolić na wykluczenie tego surowca z listy surowców krytycznych Unii Europejskiej.

- Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej.Doskonale wiecie, jakie znaczenie ma węgiel koksowy dla unijnej i globalnej gospodarki. Dzięki niemu powstają turbiny wiatrowe, panele słoneczne, związki niezbędne do budowy magazynów wodoru, a to przecież fundament energetyki odnawialnej, która jest oczkiem w głowie Unii Europejskiej – zwróciła uwagę Izabela Kloc, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Wydarzenia