Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Ruszył proces integracji zarządzania w segmencie koksowniczym JSW

|   Relacje inwestorskie - wspólne

Rozpoczął się proces integracji segmentu koksowniczego w Grupie JSW. Jest on naturalną konsekwencją dostosowywania tego segmentu do struktury Grupy i tym samym do zmieniających się wymogów rynkowych. Pierwszym krokiem jest efektywna integracja procesu zarządzania, łącząca pod jednym kierownictwem dwie duże koksownie działające w strukturze JSW.

„Od początku stycznia prezesem Zarządu KK Zabrze SA jest Pan Edward Szlęk, kierujący jednocześnie Zarządem Koksowni Przyjaźń. Utworzenie jednego zespołu kierownictwa nad tymi strategicznymi dla całej Grupy JSW podmiotami jest spowodowane przygotowaniem segmentu koksowniczego do nowych zadań w nadchodzących latach. Nie mam wątpliwości, że Pan Edward Szlęk jest osobą, która z nową funkcją i nowymi zdaniami sobie świetnie poradzi. Ma duże doświadczenie, gdyż od wielu lat kieruje podmiotami z sektora stalowego i chemicznego, a 6 lat koksownią Przyjaźń” – podkreśla Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW.

Najważniejszym zadaniem nowego szefa obu koksowni jest przygotowanie docelowego modelu funkcjonowania części koksowniczej w grupie JSW. Ze względu na złożoność tego zdania będzie wspierany przez ekspertów i specjalistów z branży. Ostateczny model strategii działania segmentu koksowniczego ma być spójny ze strategią rozwoju całej Grupy JSW.

Rozpoczęta od nowego roku integracja ma na celu nie tylko uproszczenie systemu kierowania koksowniami. Proces ten ma na celu również optymalizację procesów inwestycyjnych. W realiach dużej zmienności na rynku koksu i wielu niewiadomych dotyczących rozwoju sytuacji w tym roku, strategiczne zarządzanie projektami i procesami inwestycyjnymi, pozwoli je lepiej i szybciej zdefiniować. W konsekwencji będzie można efektywniej dostosować plany inwestycyjne i możliwości produkcyjne obu koksowni do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku. Równie ważnym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem integracji są koszty działania segmentu koksowniczego. Konsolidacja przyniesie ujednolicenie procesu sprawozdawczego zarządzania kosztami w obu jednostkach, pozwoli scentralizować niektóre działania związane z funkcjonowaniem bieżącym obu podmiotów. Obie koksownie działają na tych samych rynkach, plasują swoje produkty w grupie tych samych odbiorców, dlatego scentralizowanie procesów związanych z ich bieżącym działaniem przyniesie pozytywne, wymierne efekty dla całej grupy już w tym roku.