Przepisy górnicze bez zmian

Nowe przepisy górnicze jednak nie wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku!

Nowe rozporządzenia Ministra Energii:

  • w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
  • w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego,
  • w sprawie ratownictwa górniczego,

a ponadto, znajdujące się od ponad 3 lat w okresie vacatio legis rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, nie wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Wymienione akty prawne zostały wycofane z Wykazu aktów oczekujących na ogłoszenie Rządowego Centrum Legislacji.

Zapowiedzi, dotyczące wejścia w życie nowych przepisów górniczych, uruchomiły szereg działań związanych z dostosowaniem naszych kopalń / ruchów do zmian w przepisach.

Wydarzenia