Mobilna Ambasada ruszyła w Jastrzębiu–Zdroju

To była podwójna uroczystość. Podczas mszy świętej w jastrzębskim Kościele „Na Górce” ruszyła Mobilna Ambasada Laudato Si’, a Fundacja JSW ogłosiła oficjalne rozpoczęcie działalności.

fot. Dawid Lach

Mobilna Ambasada promuje działalność proekologiczną zgodną z nauczaniem Kościoła Katolickiego. To elektryczny autobus Mercedes Benz/ Automet, który został użyczony Caritas Polska przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Prezes zarządu JSW Daniel Ozon przekazał symboliczny akt własności autobusu elektrycznego w październiku zeszłego roku. Teraz pojazd zawitał na Śląsk, gdzie będzie podróżować po parafiach promując wśród mieszkańców proekologiczne postawy pod hasłem „Ekologicznego Przebudzenia” – nawiązując do papieskiej encykliki Laudato Si’. ­– Nasze czasy stawiają nas przed problemem ratowania środowiska naturalnego, które człowiek w imię cywilizacji zniszczył i naraził. Nagle jakbyśmy się obudzili, że woda zatruta, powietrze, którym oddychamy jest zatrute, a ziemia, która nas karmi także jest zatruta – mówił podczas mszy św. inaugurującej akcję ks. prałat Bernard Czernecki. – W imię cywilizacji, zupełnie resztką odpowiedzialności i instynktu samozachowawczego staramy się zachować środowisko naturalne, a właściwie trzeba je odrestaurowywać, bo śmierć tego środowiska jest naszą śmiercią. Metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc skierował do uczestnikówuroczystości list, który został odczytany podczas niedzielnej mszy: – Podjęta przez was inicjatywa to bardzo ważny krok w kierunku konkretnego działania zwiększającego świadomość społeczeństwa w obliczu degradacji środowiska naturalnego. Wasza inicjatywa o nazwie Mobilna Ambasada Laudato Si’ to wspólnotowa mobilizacja, aby uczynić ekologiczny rachunek sumienia.

Mobilna Ambasada przez kilka najbliższych tygodni będzie odwiedzać kolejne parafie w regionie. JSW wpisuje się w jej proekologiczną działalność realizując wiele projektów, które mają na celu m.in. zmniejszenie ilości odpadów, także tych, które są emitowane do atmosfery jako gazy cieplarniane. Według planów, za 3 lata JSW będzie samowystarczalna energetycznie, dzięki energii produkowanej z gazu koksowniczego i metanu. Trwa też rozbudowa floty samochodów elektrycznych i produkcja energii z fotowoltaiki. Główny produkt Grupy Kapitałowej JSW czyli węgiel koksowy jest też niezbędny przy produkcji samochodów elektrycznych czy wiatraków. – Nasza odpowiedzialność jako spółki giełdowej, która jest z tą ziemią silnie związana, nie jest tylko przed akcjonariuszami, bankami, kontrahentami czy pracownikami, ale też przed społecznością lokalną, którą chcemy wspierać – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW. – To jest także odpowiedzialność za środowisko i przed naszymi potomnymi.

Dowodem na ekologiczne zaangażowanie Grupy Kapitałowej jest założenie Fundacji JSW, która w swoich celach ma m.in. wspieranie ekologii. Podczas niedzielnej uroczystości Fundacja oficjalnie zainaugurowała działalność. Będzie miała za zadanie także wspieranie samorządów, zwłaszcza tych, na których terenie Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi działalność. 

Wydarzenia