Sympozjum z zarządzania projektami

Jastrzębska Spółka Węglowa wraz z IPMA Polska oraz Śląską Grupą Regionalną IPMA Polska, organizuje sympozjum dotyczące zarządzania projektami w JSW.

Konferencja rozpoczyna się w środę, 5 września i potrwa dwa dni. W tym czasie Spółka będzie gościć przedstawicieli wielu branż zrzeszonych w międzynarodowym stowarzyszeniu kierowników projektów IPMA.

Jastrzębska Spółka Węglowa wypracowała własną Metodykę Zarządzania Programami i Projektami, która jest dopasowana do specyfiki i potrzeb Grupy Kapitałowej. Sympozjum IPMA pod hasłem „Zarządzanie projektami w Jastrzębskiej Spółce Węglowej” będzie doskonałą okazją, aby promować tę ideę i wymienić się doświadczeniami.

Wydarzenia