Akademia Zarządzania Projektami GK JSW

Podążając za światowymi trendami Jastrzębska Spółka Węglowa postanowiła uruchomić w ramach Grupy Kapitałowej JSW Akademię Zarządzania Projektami. To kolejny ważny etap związany z przeobrażaniem Grupy JSW w organizację projektową.

fot. Dawid Lach

Akademia Zarządzania Projektami JSW ma służyć poszerzaniu wiedzy, rozwojowi kompetencji, a także wymianie dobrych praktyk. Ponadto ma uporządkować zasady, zgodnie z którymi realizowane będą projekty i inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW. Pierwsze szkolenia w ramach Akademii już się rozpoczęły. Ich tematem było omówienie zaktualizowanej Metodyki Zarządzania Programami i Projektami GK JSW.

- Od dwóch lat wdrażamy zarządzanie projektami we wszystkich zakładach i spółkach Grupy Kapitałowej JSW. To bardzo potrzebne narzędzie, które już teraz usprawnia nam organizację pracy, bo w prosty sposób pokazuje, jakie projekty i na jakim etapie są realizowane, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad postępem prac – wyjaśnia Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który mocno wspiera tę ideę.


Akademia Zarządzania Projektami to projekt, którym zostanie objęta szeroka grupa pracowników Grupy Kapitałowej JSW:

  • I grupa - zarządy GK JSW, dyrekcje KWK, dyrektorzy Biura Zarządu
  • II grupa - kierownicy projektów, zakładowi koordynatorzy ds. zarządzania projektami
  • III grupa - członkowie zespołów projektowych.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie Metodyką Zarządzania Programami i Projektami w Grupie Kapitałowej JSW objętych jest 45 projektów za kwotę 2,5 mld zł.

Wydarzenia