Premier Beata Szydło składa górnikom z JSW życzenia Barbórkowe

Wydarzenia