Postępowanie ofertowe dotyczące zakupu mułu węglowego

JSW S.A. zaprasza do składania ofert na zakup mułów węglowych (wraz z eksploatacją osadników) znajdujących się na terenie KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów w Rejonie Szybów FOCH.

Warunki udziału w postępowaniu, wymagania ofertowe oraz parametry jakościowe mułu węglowego znajdują się w załączniku. 

Oferty należy składać do dnia 07.07.2017 roku.

Wydarzenia