poprzedni

następny

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Przypadające na akcjonariuszy Jednostki dominującej
NotaKapitał podstawowyNadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalnąKapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowychZyski zatrzymaneRazemUdziały niekontro-lująceRazem
STAN NA 1 STYCZNIA 2017 1 251,9905,0(82,8)1 928,44 002,567,14 069,6
Całkowite dochody razem:--16,12 531,72 547,84,22 552,0
- zysk netto---2 538,92 538,94,42 543,3
- inne całkowite dochody--16,1(7,2)8,9(0,2)8,7
Dywidendy-----(0,1)(0,1)
Transakcje z udziałami niekontrolującymi10.3---(161,2)(161,2)161,2-
STAN NA 31 GRUDNIA 2017 1 251,9905,0(66,7)4 298,96 389,1232,46 621,5
STAN NA 1 STYCZNIA 20161 251,9905,0(86,7)1 764,93 835,199,13 934,2
Całkowite dochody razem:--3,914,618,5(2,3)16,2
- zysk/(strata) netto---6,76,7(2,3)4,4
- inne całkowite dochody--3,97,911,8-11,8
Dywidendy-----(1,1)(1,1)
Transakcje z udziałami niekontrolującymi10.3---148,9148,9(28,6)120,3
STAN NA 31 GRUDNIA 2016 1 251,9905,0(82,8)1 928,44 002,567,14 069,6

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.