poprzedni

następny

Przepisy prawa

Przepisy prawa

Grupa prowadzi działalność w sektorze podlegającym wielu szczególnym regulacjom. Działalność Grupy jest przede wszystkim regulowana przepisami dotyczącymi działalności wydobywczej - Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze wraz z wydanymi do tej ustawy aktami wykonawczymi. Poza ww. ustawą, działalność spółek Grupy regulują w szczególności następujące przepisy prawa:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („Ksh”).
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Ponadto spółki Grupy działają w oparciu o Standardy nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji wykonuje Minister Energii, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz uregulowania wewnętrzne, m. in. takie jak: statut, strategie, instrukcje, regulaminy, procedury, zarządzenia itp.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.