poprzedni

następny

Informacje o podmiotach

Informacje o podmiotach

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku JSW posiadała bezpośrednio lub pośrednio udziały i akcje w 18 spółkach powiązanych, w tym w 16 spółkach zależnych (bezpośrednio i pośrednio) i w 2 spółkach stowarzyszonych (Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w likwidacji i Remkoks Sp. z o.o.) zlokalizowanych na terenie Polski. Spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną, zaś udziały w jednostkach stowarzyszonych są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniane metodą praw własności.

Nazwa spółki Podstawowy przedmiot działalności
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą W Jastrzębiu-Zdroju Wydobywanie i sprzedaż węgla kamiennego, sprzedaż koksu i węglopochodnych.
JSW Koks S.A. („JSW Koks”) z siedzibą W Zabrzu Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych.
BTS sp. z o.o. („BTS”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej * Usługi w zakresie wykonywania prac transportowych oraz ogólnobudowlanych.
CARBOTRANS sp. z o.o. („CARBOTRANS”) z siedzibą w Zabrzu* Transport drogowy towarów, głównie węglopochodnych i surowców do ich produkcji.
ZREM-BUD sp. z o.o. („ZREM-BUD”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej* Produkcja części zamiennych, zespołów i urządzeń, konstrukcji stalowych, osprzętu technologicznego narzędzi i przyrządów oraz wykonywanie remontów mechanicznych i elektrycznych oraz serwis automatyki. Świadczenie usług remontowo budowlanych.
JSW INNOWACJE S.A. („JSW INNOWACJE”) z siedzibą Katowicach Działalność o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej, analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń.
POLSKI KOKS FORWARDING & SHIPPING AGENCY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (od 16 stycznia 2018 roku jako JSW SHIPPING sp. z o.o.) Usługi spedycji portowej i morskich agencji transportowych.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej I Rekultywacji S.A. („PGWIR”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Świadczenie usług wodno-ściekowych i odprowadzanie słonych wód, dostarczanie wody przemysłowej, działalność rekultywacyjna, produkcja soli.
Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. („JZR”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Działalność usługowa w zakresie remontów maszyn i urządzeń, usługi serwisowe.
JZR DŹWIGI sp. z o.o. („JZR DŹWIGI”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Usługi z zakresu produkcji, modernizacji, remontów, konserwacji, przeglądów oraz serwisu urządzeń transportu bliskiego.
JSW OCHRONA sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w organizacji („JSW OCHRONA”) * Działalność ochroniarska, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie.
Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS sp. z o.o. („SPEDKOKS”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Obsługa bocznicy kolejowej JSW KOKS oraz zapewnienie przepływu towarów pomiędzy bocznicą koksowni a stacją kolejową.
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. („JSK”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Udostępnianie linii kolejowych, utrzymanie budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, budowa i remonty układów torowych oraz obiektów kolejowych.
ADVICOM sp. z o.o. („ADVICOM”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania i przetwarzanie danych.
JSU sp. z o.o. („JSU”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Pośrednictwo ubezpieczeniowe wraz z obsługą ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych, działalność turystyczna i hotelowa.

1 spółki pośrednio zależne. Jednostki posiadające udziały / akcje w tych spółkach oraz ich wysokość przedstawia schemat: Struktura Grupy Kapitałowej

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.