poprzedni

następny

Polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

W Grupie JSW nie funkcjonują ogólnie przyjęte polityki w obszarach społecznym, pracowniczym, ochrony środowiska, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji, które obejmowałyby wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej (w rozumieniu odrębnych dokumentów odnoszących się do poszczególnych obszarów).

Podejście zarządcze do wymienionych powyżej kwestii zostało ujęte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017-2020. W ocenie JSW dokument Strategii nie tylko zastępuje wspomniane polityki, ale jest szerszy, ponieważ definiuje cele i wskaźniki, będące miernikami rozwoju spółek Grupy Kapitałowej w istotnych obszarach oddziaływania.

Cel 1

Szanujemy naukę i wykorzystujemy innowacje, by móc rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony

Cel 2

Szanujemy życie i zdrowie, i nie idziemy na ustępstwa w sprawach bezpieczeństwa

Cel 3

Szanujemy każdego człowieka, naszą wspólnotę, biorąc współodpowiedzialność za JSW i jej majątek

Cel 4

Szanujemy nieodnawialne zasoby poprzez ich efektywne wykorzystanie

Cel 5

Szanujemy środowisko naturalne oraz najbliższe otoczenie przyrodnicze i społeczne terenów, na których JSW prowadzi swoją działalność

Cel 6

Szanujemy potrzeby i oczekiwania naszych Klientów

Cel 7

Szanujemy transparentność i uczciwość w zarządzaniu

Pewnym wyjątkiem jest wcześniejsza od Strategii Zrównoważonego Rozwoju („SZR”), Polityka prowadzenia działalności promocyjnej i charytatywnej w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., której celem było uporządkowanie działalności prospołecznej. Kluczem, który spaja nie tylko całą Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020, ale też sposób myślenia o zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialnym zarządzaniu jest SZACUNEK.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.