poprzedni

następny

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zostały ustalone decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW zgodnie z uregulowaniami określonymi w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

  • dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2,
  • dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za 2017 rok (w zł)

IMIĘ I NAZWISKOOKRES PEŁNIENIA FUNKCJI WYNAGRODZENIEPOZOSTAŁE DOCHODYRAZEM
Daniel Ozon*08.09-08.09.2017---
07.06-07.06.2017
01.01-06.03.2017
Eugeniusz Baron01.01.-31.12.201752 845,4-52 845,4
Halina Buk01.01.-31.12.201752 845,4-52 845,4
Robert Kudelski01.01.-31.12.201752 845,4-52 845,4
Krzysztof Kwaśniewski01.01.-31.12.201752 845,4-52 845,4
Tomasz Lis01.01.-31.12.201752 845,4-52 845,4
Antoni Malinowski01.01.-31.12.201752 845,4-52 845,4
Alojzy Zbigniew Nowak01.01.-31.12.201752 845,4-52 845,4
Andrzej Palarczyk01.01.-31.12.201752 845,4-52 845,4
Adam Pawlicki01.01.-31.12.201752 845,4-52 845,4
Jan Przywara01.01.-02.10.201739 918,1-39 918,1
Razem515 526,4-515 526,4

*    Pan Daniel Ozon na podstawie oświadczenia z dnia 8 sierpnia 2016 roku zrzekł się prawa do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej JSW oraz prawa do pobierania należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych od dnia powołania na Członka Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za 2016 rok (w zł)

IMIĘ I NAZWISKOOKRES PEŁNIENIA FUNKCJI WYNAGRODZENIEPOZOSTAŁE DOCHODYRAZEM
Józef Myrczek01.01.-03.08.201630 377,0-30 377,0
Eugeniusz Baron01.01.-31.12.201651 364,7-51 364,7
Antoni Malinowski01.01.-31.12.201651 364,7-51 364,7
Alojzy Nowak01.01.-31.12.201651 364,7-51 364,7
Stanisław Kluza01.01.-05.02.20165 018,4-5 018,4
Andrzej Palarczyk01.01.-31.12.201651 364,7-51 364,7
Robert Kudelski01.01.-31.12.201651 364,7-51 364,7
Agnieszka Trzaskalska01.01.-17.08.201632 310,0-32 310,0
Izabela Felczak-Poturnicka01.01.-05.08.201630 653,1-30 653,1
Przemysła Cieszyński01.01.-06.10.201639 352,0-39 352,0
Jan Przywara01.01.-31.12.201651 364,7-51 364,7
Krzysztof Dresler01.01.-05.02.20165 018,4-5 018,4
Daniel Ozon*04.08.-31.12.2016---
Robert Ostrowski05.02.-08.02.2016728,5-728,5
2016-05-09
Krzysztof Mysiak05.02.-08.02.2016728,5-728,5
2016-05-09
Halina Buk05.08.-31.12.201620 849,6-20 849,6
Adam Pawlicki05.08.-31.12.201620 849,6-20 849,6
Krzysztof Kwaśniewski05.08.-31.12.201620 849,6-20 849,6
Tomasz Lis30.12.-31.12.2016276,2-276,2
Razem515 199,0-515 199,0

*    Pan Daniel Ozon na podstawie oświadczenia z dnia 8 sierpnia 2016 roku zrzekł się prawa do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej JSW oraz prawa do pobierania należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych od dnia powołania na Członka Rady Nadzorczej.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.