poprzedni

następny

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Grupa Kapitałowa JSW („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) składa się z JSW – jednostki dominującej i jej spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Polski. Spółki wchodzące w skład Grupy są przypisane do poszczególnych segmentów operacyjnych, tj. segmentu węglowego, koksowego oraz pozostałych obszarów wspierających.

Głównym przedmiotem działalności JSW jest wydobywanie węgla kamiennego, co ma miejsce w wydzielonych jednostkach organizacyjnych, jakimi są kopalnie. Za produkcję koksu w Grupie odpowiada spółka JSW KOKS. Koncentracja działalności w obszarach wydobycia węgla i produkcji koksu oraz sprzężenie obu działalności w ramach łańcucha wartości zwiększa generowanie istotnej części wartości dodanej Grupy i umożliwia dalszy rozwój zintegrowanego modelu biznesowego Grupy.

Dystrybucją produktów Grupy zajmuje się głównie JSW poprzez swoje wyspecjalizowane zespoły oraz przy wsparciu spółki POLSKI KOKS FORWARDING & SHIPPING AGENCY Sp. z o.o. (od 16 stycznia 2018 roku jako JSW SHIPPING Sp. z o.o.). JSW KOKS wytwarza również energię elektryczną, którą zużywa na potrzeby własne. Nadwyżki energii są sprzedawane na rynku energii elektrycznej. JSW posiada również inne spółki zależne, które świadczą usługi wspierające na potrzeby Grupy. JSW posiada także udział w kapitale zakładowym innych podmiotów. W Grupie funkcjonują również spółki pośrednio zależne od JSW.

Struktura Grupy Kapitałowej

Struktura organizacyjna jednostki dominującej.

JSW jest przedsiębiorstwem wielozakładowym. W skład JSW wchodzą cztery kopalnie węgla kamiennego zorganizowane w odrębne Zakłady, w których wydobywany jest węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych, Zakład Wsparcia Produkcji oraz Biuro Zarządu. Organizację wewnętrzną Zakładów Spółki określają ich odrębne Regulaminy Organizacyjne oraz Schematy Organizacyjne.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.