poprzedni

następny

Segment węglowy

Segment węglowy

Działalność wydobywcza Grupy realizowana jest przez cztery kopalnie węgla kamiennego. Wszystkie kopalnie pracują w geograficznych granicach obszarów koncesyjnych, dla których określana jest data ważności koncesji, powierzchnia i głębokość.

 • Struktura produkcji węgla w Grupie

  Struktura produkcji węgla w Grupie dopasowywana jest do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym. Udział produkcji węgla koksowego i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto 2017 roku wyniósł odpowiednio 72,3% i 27,7%.

 • Podukcja i sprzedaż węgla

  Wolumen produkcji węgla w 2017 roku został zrealizowany na poziomie 14,8 mln ton, tj. o 2,0 mln ton mniej niż w 2016 roku, co związane jest m.in. z przekazaniem w 2016 roku Ruchu Jastrzębie oraz w 2017 roku KWK Krupiński do SRK.

  W 2017 roku sprzedano ogółem 14,6 mln ton węgla (10,1 mln ton na rzecz odbiorców spoza Grupy), z czego – ze względu na przeznaczenie produkowanego węgla – udział sprzedaży węgla koksowego w łącznych dostawach Grupy stanowił 71,4% a pozostałe 28,6% stanowił węgiel do celów energetycznych o wartości opałowej, zgodnej z wymaganiami klientów.

  Kopalnie Borynia-Zofiówka-Jastrzębie i Pniówek oferowały do sprzedaży węgle koksowe, charakteryzujące się niską zawartością popiołu, siarki oraz części lotnych. Węgle z kopalń Budryk oraz Knurów-Szczygłowice to węgiel gazowo-koksowy o niskiej zawartości popiołu, siarki oraz wyższej, jednak charakterystycznej dla tego typu węgla, zawartości części lotnych.

  Główne parametry jakości węgla produkowanego w Grupie w 2017 roku (wartości średnie)

  KWK BORYNIA - ZOFIÓWKA - JASTRZĘBIEKWK PNIÓWEKKWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICEKWK BUDRYKKWK KRUPIŃSKI
  Ruch BoryniaRuch JastrzębieRuch ZofiówkaRuch KnurówRuch Szczygłowice
  WĘGIEL KOKSOWY
  Zawartość popiołu Ad (%)7,05,87,26,77,16,66,58,0
  Zawartość wilgoci Wtr (%)10,58,910,08,56,77,76,77,1
  Zawartość siarki Std (%)0,60,50,50,60,60,40,70,7
  Zawartość części lotnych (Vdaf %)24,021,020,926,032,929,430,736,9
  Spiekalność (RI)79,066,072,083,078,080,083,069,0
  Wytrzymałość poreakcyjna koksu (CSR %)59,447,746,460,742,343,644,826,2
  Reakcyjność koksu wobec CO2 (CRI %)30,641,241,427,239,739,040,346,0
  WEGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH
  Zawartość popiołu Ar (%)--19,012,924,519,225,216,6
  Zawartość wilgoci Wtr (%)--7,83,29,311,09,311,3
  Zawartość siarki Str (%)--0,40,60,70,50,70,7
  Wartość kaloryczna (Qir MJ/kg)--24,928,921,823,321,823,7

  Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez kopalnie Grupy, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 14,6 mln ton, tj. o 2,6 mln ton mniejszym niż w 2016 roku (sprzedaż węgla koksowego spadła o 1,4 mln ton, a poziom dostaw węgla do celów energetycznych spadł o 1,2 mln ton). Spadek wolumenu dostaw był rezultatem niższej produkcji.

  W 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż zewnętrzna węgla koksowego spadła o 0,5 mln ton (7,8%), natomiast sprzedaż wewnętrzna spadła 0,9 mln ton (16,7%). Na spadek sprzedaży wewnętrznej znaczący wpływ miało zbycie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. (aktualnie klasyfikowanych w sprzedaży zewnętrznej). W omawianym okresie, sprzedaż węgla do celów energetycznych na rzecz odbiorców zewnętrznych spadła o 1,1 mln ton w stosunku do ubiegłego roku, co jest efektem zmniejszonej produkcji tego sortymentu.

  Dla sprzedaży zewnętrznej, dostawy węgla dla krajowych odbiorców stanowiły 79,3% (wolumen) i 71,3% (przychody), natomiast na rynek zagraniczny odpowiednio 20,7% i 28,7%. Dla porównania, w 2016 roku udziały te wyniosły odpowiednio: odbiorcy krajowi 73,2% (wolumen) i 71,4% (przychody); odbiorcy zagraniczni 26,8% (wolumen) i 28,6% (przychody). W 2017 roku przychody ze sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych w segmencie węglowym osiągnęły poziom 4 925,9 mln zł i były wyższe o 1 374,3 mln zł (+38,7%) od uzyskanych w 2016 roku, co jest pochodną zmiany struktury sprzedaży węgla oraz znacznie wyższych cen, odpowiadających trendowi notowanemu na rynku światowym.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.