poprzedni

następny

Inwestycje rzeczowe w GK JSW w podziale na segmenty

Inwestycje rzeczowe w GK JSW w podziale na segmenty

Struktura nakładów na inwestycje rzeczowe

WYSZCZEGÓLNIENIE20172016201520142013DYNAMIKA <br />2016=100
Segment węglowy
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne394,9311,0*412,1889,4874,7127,0
Nakłady na wyrobiska ruchowe459,1380,2385,0445,9503,8120,8
Razem854,0691,2797,11 335,31 378,5123,6
Segment koksowy
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne45,371,449,8147,0232,463,4
Razem45,371,449,8147,0232,463,4
Segmenty pozostałe
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne123,4250,6*209,6206,1151,149,2
Razem123,4250,6209,6206,1151,149,2
Razem segmenty
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne563,6633,0671,51 242,51 258,289,0
Nakłady na wyrobiska ruchowe459,1380,2385,0445,9503,8120,8
Razem**1 022,71 013,21 056,51 688,41 762,0100,9
Razem (po dokonaniu korekt konsolidacyjnych)1 013,7911,31 056,61 685,51 757,8111,2

*    Nakłady inwestycyjne JSW za 2016 w wysokości 78,9 mln zł dotyczą projektów inwestycyjnych, realizowanych przez JZR na rzecz JSW. W roku 2016 dokonano sprzedaży do JZR środków trwałych o łącznej wartości początkowej 74,5 mln zł, których źródłem powstania były w/w nakłady inwestycyjne roku 2016.

**  Wartość nakładów przed dokonaniem korekt konsolidacyjnych (w 2017 roku: (-)9 mln zł, 2016 roku: (-)101,9 mln zł, w 2015 roku: 0,1 mln zł, w 2014 roku: (-)2,9 mln zł, w 2013 roku: (-)4,2 mln zł, w 2012 roku: (-)3,5 mln zł).

Z poniesionych w 2017 roku nakładów ogółem w wysokości 1 022,7 mln zł na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 017,8 mln zł natomiast na wartości niematerialne kwota 4,9 mln zł.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.