poprzedni

następny

Ceny sprzedaży

Ceny sprzedaży

W 2017 roku uzyskana średnia cena węgla wyniosła 471,10 zł/tonę i osiągnęła wyższy poziom niż w 2016 roku o 56,0%. Ceny węgla koksowego wzrosły o 65,3%, a ceny węgla do celów energetycznych były wyższe o 10,3%. Natomiast uzyskana średnia cena sprzedaży koksu wyniosła 936,01 zł/tonę (na bazie FCA), co oznacza wzrost w stosunku do 2016 roku o 60,4%.

Uzyskane średnie ceny sprzedaży węgla wyprodukowanego w Grupie oraz średnie ceny sprzedaży koksu

WYSZCZEGÓLNIENIE20172016201520142013DYNAMIKA
2016=100
Średnie ceny sprzedaży węgla wyprodukowanego w JSW
Węgiel koksowy (w zł/t)656,7397,4377,3410,4473,3165,3
Węgiel do celów energetycznych (w zł/t)206,7187,4213,3234,4267,6110,3
Ogółem (w zł/t)*471,1302,1298,4339,0386,8156,0
Średnie ceny sprzedaży koksu
Koks (zł/t)**936,0583,5648,5668,2758,5160,4

*    ceny dotyczą zewnętrznych dostaw węgla wyprodukowanego w Grupie i zawierają koszty transportu, wynoszące średnio w JSW S.A. w 2017 roku: 6,34 zł/t, w 2016 roku: 6,81 zł/t, w 2015 roku: 7,29 zł/t, w 2014 roku: 7,31 zł/t, w 2013 roku: 10,19 zł/t,

**  cena na bazie FCA, dotyczą koksowni będących w Grupie w poszczególnych okresach.

Brak jednolitego benchmarku dla węgli koksowych, możliwość stosowania w uzgodnieniach z odbiorcami różnych cen referencyjnych, powiązanych z dostępnymi notowaniami spotowymi, wyznaczanie cen referencyjnych na podstawie różnych okresów notowań spotowych sprawiają, iż w przypadku dynamicznych zmian notowań spotowych mogą w krótkim okresie występować wahania relacji cen uzyskanych przez Grupę do bieżących notowań spotowych, które w dłuższym okresie się niwelują. Poniższy wykres prezentuje miesięczne notowania spotowe indeksu TSI HCC (wykres kolumnowy) oraz relację średnich kwartalnych tego indeksu do cen uzyskanych przez Grupę (wykresy liniowe).

Źródło: Platts-Coal Trader International, opracowanie własne

Źródło: C&AMR, opracowanie własne

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.