poprzedni

następny

Dane finansowe i operacyjne

Dane finansowe

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

WyszczególnienieJedn.201720162015201420132012Dynamika 2016=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowamln zł12 090,211 519,611 812,215 369,313 862,014 067,1105,0
Aktywa trwałemln zł8 118,29 097,310 324,713 085,910 300,09 792,089,2
Aktywa obrotowemln zł3 972,02 422,31 487,52 283,43 562,04 275,1164,0
Kapitał własnymln zł6 621,54 069,63 934,27 267,58 351,68 573,9162,7
Zobowiązaniamln zł5 468,77 450,07 878,08 101,85 510,45 493,273,4
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedażymln zł8 877,26 731,36 934,96 814,97 632,28 821,0131,9
Zysk/strata brutto ze sprzedażymln zł3 238,91 229,7(50,2)(4,7)1 152,72 435,2263,4
Zysk/strata operacyjny/amln zł3 116,5226,6(3 896,0)(774,8)201,91 308,21 375,3
EBITDAmln zł3 941,21 065,4(2 533,1)528,51 403,42 374,8369,9
Marża EBITDA%44,415,8(36,5)7,818,426,9281,0
Zysk/Strata przed opodatkowaniemmln zł3 123,619,6(4 045,3)(882,2)109,71 276,915 936,7
Zysk/Strata nettomln zł2 543,34,4(3 285,2)(657,1)82,2988,157 802,3
Całkowite dochody razemmln zł2 552,016,2(3 301,1)(1 079,2)84,4798,515 753,1
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł2 870,7896,5725,1644,31 630,12 359,4320,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł(2 170,3)(354,4)(1 015,3)(3 040,4)(804,2)(2 634,3)612,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł(699,8)277,7(80,0)1 077,4(280,5)(821,5)-
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł0,6819,8(370,2)(1 318,7)545,4(1 096,4)0,1
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcjęzł/akcję----2,55,4-
Płynność bieżąca1,71,10,40,61,62,0292,3
Płynność szybka1,51,00,30,51,41,6376,9
Rentowność netto sprzedaży%28,60,1(47,4)(9,6)1,111,2-
Rentowność majątku ogółem (ROA)%21,00,0(27,8)(4,3)0,67,0-
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%38,40,1(83,5)(9,0)1,011,5-
Wskaźnik ogólnego zadłużenia0,50,70,70,50,40,497,0
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych0,81,82,01,10,70,691,5
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi1,00,70,50,81,11,1142,9

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.