poprzedni

następny

Segment koksowy

Segment koksowy

Działalność koksownicza Grupy prowadzona jest na terenie Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Radlina i Czerwionki-Leszczyny. Zasadniczo ponad 40% produkowanego przez Grupę węgla koksowego przetwarzane jest przez koksownie Grupy na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach. Ponadto, koks wykorzystywany jest w odlewniach, w przemyśle metali nieżelaznych, w przemyśle chemicznym i przy produkcji materiałów izolacyjnych.

Sprzedaż koksu

W porównaniu do 2016 roku, produkcja i sprzedaż koksu spadły o 14,6%. Spadek wolumenu produkcji i sprzedaży koksu wynika ze sprzedaży w III kwartale 2016 roku WZK Victoria inwestorowi zewnętrznemu oraz ograniczenia produkcji koksu w początku roku z powodu niekorzystnych relacji cen koksu do cen węgla koksowego. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 3 688,1 mln zł i były wyższe o 30,7% niż w 2016 roku.

Zrealizowana produkcja i sprzedaż koksu wraz z przychodami ze sprzedaży koksu i węglopochodnych

WYSZCZEGÓLNIENIE20172016201520142013DYNAMIKA
2016=100
Produkcja (w mln ton)*3,54,14,24,03,985,4
Wielkość sprzedaży koksu (w mln ton)3,54,14,04,23,985,4
Przychody ze sprzedaży (w mln zł)**3 688,12 822,73 051,83 489,23 704,3130,7

*    produkcja koksu z koksowni Grupy,

**   przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.