poprzedni

następny

Informacje dotyczące obszarów geograficznych w podziale na segmenty

Informacje dotyczące obszarów geograficznych w podziale na segmenty

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został zaprezentowany według siedziby kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:

Nota20172016
Sprzedaż na terenie Polski, w tym:
Węgiel3 672,82 798,5
Koks608,2538,7
Pozostałe segmenty262,3356,6
RAZEM SPRZEDAŻ NA TERENIE POLSKI4 543,33 693,8
Sprzedaż poza Polskę, w tym:
Kraje Unii Europejskiej, w tym:4 184,42 973,8
Węgiel1 253,1753,1
Koks2 930,52 220,3
Pozostałe segmenty0,80,4
Kraje europejskie poza Unią Europejską, w tym:104,163,7
Koks104,163,7
Pozostałe kraje, w tym:45,4-
Koks45,3-
Pozostałe segmenty0,1-
RAZEM SPRZEDAŻ POZA POLSKĘ, w tym:4 333,93 037,5
Węgiel1 253,1753,1
Koks3 079,92 284,0
Pozostałe segmenty0,90,4
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY4.18 877,26 731,3

Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny według kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:

20172016
Polska4 544,13 693,8
Niemcy1 664,41 380,4
Austria1 166,6730,0
Czechy930,1576,4
Słowacja303,1181,7
Hiszpania70,154,6
Norwegia104,163,6
Brazylia45,3-
Pozostałe kraje49,450,8
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY8 877,26 731,3

INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH KLIENTÓW

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przychody z tytułu sprzedaży do dwóch klientów przekroczyły dla każdego z nich pojedynczo poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 2 536,4 mln zł, do drugiego 1 001,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży do tych klientów zostały ujęte w segmencie Węgiel, w segmencie Koks oraz w segmencie Pozostałe segmenty. Za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przychody z tytułu sprzedaży do jednego klienta zewnętrznego przekroczyły poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do tego klienta wyniosły 1 815,6 mln zł i zostały ujęte w segmencie Węgiel, w segmencie Koks oraz w segmencie Pozostałe segmenty

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.