poprzedni

następny

Sprawy społeczne

Sprawy społeczne

W Grupie JSW nie funkcjonują ogólnie przyjęte polityki w obszarach społecznym, pracowniczym, ochrony środowiska, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji, które obejmowałyby wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej (w rozumieniu odrębnych dokumentów odnoszących się do poszczególnych obszarów).

Negatywne skutki działalności górniczej, które można ograniczyć, ale których nie da się całkowicie wyeliminować, Grupa stara się naprawiać i rekompensować zarówno poprzez wypłaty odszkodowań osobom, których własność ucierpiała na skutek prowadzonego wydobycia, jak również poprzez wspieranie działań prospołecznych w regionach, w których funkcjonują zakłady Grupy.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju zakłada również organizowanie spotkań Zarządu JSW z samorządowcami gmin , na terenach których Grupa prowadzi działalność przy współudziale innych osób ze względu na tematykę (np. przedstawicieli WUG, szkół zawodowych i wyższych, WIOŚ). Celem spotkań ma być przedstawienie planów JSW na najbliższy okres w m.in. następujących aspektach:

  • zatrudnienia (planowane rekrutacja, profil pracowników, współpraca ze szkołami zawodowymi i uczelniami w regionie),
  • planowanych prac pod ziemią w danym roku, w tym obszarów, gdzie będzie prowadzone wydobycie i gdzie można spodziewać się występowania odkształceń na powierzchni i szkód górniczych),
  • planowanych prac na powierzchni, w tym w zakresie zagospodarowania odpadów wydobywczych, kształtowania krajobrazu / rekultywacji terenów zdegradowanych przez szkody górnicze oraz obiektów zagospodarowania odpadów wydobywczych i ewentualnego ich wykorzystania,
  • analizy szkód górniczych, podejmowanych prac prewencyjnych, napraw i rekompensat.

Podejście, którego fundamentem ma być otwarta, szczera rozmowa i wspólne wypracowywanie rozwiązań, zostało zainicjowane już w czerwcu 2017 roku podczas „International Mining Forum „Kopalnia przyszłości - nowe problemy i rozwiązania”. W ramach panelu „Zrównoważony rozwój – GÓRNICTWO OK. Relacje z interesariuszami jako jeden z fundamentów społecznej odpowiedzialności biznesu”, podczas którego po raz pierwszy zaprezentowano i skonsultowano założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017-2020, wzięli udział m.in. przedstawiciele wszystkich samorządów, na terenie których Grupa JSW, prowadzi działalność operacyjną. Równocześnie w 2017 roku odbywały się indywidualne spotkania przedstawicieli Zarządu z samorządowcami. Należy również zwrócić uwagę na Programie JZR ROZWÓJ, planowany do realizacji przez spółkę JZR, który ma na celu rozszerzenie działalności produkcyjno-remontowej w zakresie dostarczania do JSW gotowych produktów wytwarzanych na terenie byłej kopalni Krupiński. Uruchomienie nowej produkcji na terenie Gminy Suszec niewątpliwie przyczyni się do wzrostu liczby nowych miejsc pracy w Grupie, a także u poddostawców i podwykonawców. Realizacja programu ma za zadanie zagospodarowanie terenów po byłej kopalni Krupiński, co ma pozytywne oddziaływanie na społeczności lokalne ale i środowisko, poprzez zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.

Mając na uwadze fakt, że nie jest możliwym wyeliminowanie lub ograniczenie do poziomu niezauważalnego dla lokalnych społeczności różnego rodzaju uciążliwości i zagrożeń związanych z działalności górniczą, Grupa stara się kompensować te uciążliwości poprzez aktywność społeczną w regionie. Angażuje się w życie lokalnych społeczności, w których prowadzi działalność operacyjną. Deklaruje pomoc w rozwiązywaniu ważnych dla tych społeczności problemów, np. poprzez pomoc jednostkom służby zdrowia, wspomaga dzieci i młodzież, wspiera ciekawe, innowacyjne i skuteczne rozwiązania w takich dziedzinach jak edukacja, zdrowie, ekologia i kultura. Grupa jest ważnym mecenasem sportu w regionie.

Innym wymiarem zaangażowania społecznego, ważnym z punktu widzenia zapewnienia przyszłych kadr, jest zainicjowany w ostatnim roku powrót do współpracy ze szkołami średnimi oraz wyższymi kształcącymi pracowników w zawodach powiązanych z górnictwem. Przewiduje się m.in. współpracę z zakresie: realizowania programów praktyk i stażów uczniowskich oraz studenckich, wspierania szkół i uczelni w kształtowaniu procesu edukacji i programów kształcenia, doszkalania nauczycieli na terenie zakładów Grupy, wspierania wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów oraz ich innowacyjnych projektów uczniowskich lub studenckich w obszarach powiązanych z górnictwem węgla kamiennego lub wykorzystaniem gospodarczym węgla.

Na poziomie zarządzania operacyjnego kwestie społeczne zostały jednoznaczne zdefiniowane, jako kluczowe dla funkcjonowania zakładów, określone w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.. Polityka ta zakłada m.in. budowanie długofalowego sukcesu i wartości spółki z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. wskazuje kluczowe obszary odpowiedzialności (m.in. spójnego podejścia do kwestii społecznych) oraz istotność dialogu z interesariuszami przedsiębiorstwa.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.