poprzedni

następny

Stosowane zasady ładu korporacyjnego

Stosowane zasady ładu korporacyjnego

W 2017 roku JSW stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętym w dniu 13 października 2015 roku przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 26/1413/2015. Tekst Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („Dobre Praktyki”) jest opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: www.gpw.pl/dobre-praktyki.

Ponadto, informacja na temat stanu stosowania przez JSW rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach dostępna jest na stronie korporacyjnej JSW pod adresem: http://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki/.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.