poprzedni

następny

Ryzyka związane z otoczeniem prawnym

Ryzyka związane z otoczeniem prawnym

Poziom ryzyka

  • niski
  • średnie
  • wysoki

Zmiana poziomu ryzyka w stosunku do 2017 roku:

  • spadek
  • bez zmian
  • wzrost

Ryzyko dotyczące podatku od nieruchomości

  • wysokie
  • bez zmian

Rozliczenia Grupy w zakresie podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych i urządzeń (obiektów) w nich się znajdujących są kwestionowane przez organy podatkowe, co zostało opisane w Punkcie 6.9. niniejszego sprawozdania. Negatywny wynik postępowań toczących się przed organami podatkowymi, jak również postępowań podatkowych, które mogą zostać wszczęte w stosunku do przyszłych okresów, może w przyszłości skutkować powstaniem po stronie Grupy obowiązku zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Na skutek ogłoszonych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzona została słuszność stanowiska JSW, iż wyrobisko górnicze nie stanowi budowli, zatem wartość tak rozumianego wyrobiska (koszty jego wydrążenia) nie może być zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Istnieje natomiast możliwość opodatkowania obiektów usytuowanych w wyrobiskach górniczych, jeżeli będą mogły zostać zakwalifikowane, jako budowle w rozumieniu Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ze stosowanymi odesłaniami do prawa budowlanego. W toku prowadzonych postępowań JSW co do zasady, kwestionuje opodatkowanie obudowy górniczej kwalifikowanej przez Gminy jako budowla oraz wartości dla opodatkowania obiektów zlokalizowanych w wyrobiskach ustalone na podstawie wycen rynkowych, pomimo przedłożenia przez JSW wartości dla tych obiektów pochodzących z alokacji wartości początkowej wyrobisk.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.