poprzedni

następny

Inwestycje rzeczowe

Inwestycje rzeczowe

Z poniesionych w 2017 roku nakładów ogółem w wysokości 1 022,7 mln zł na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 017,8 mln zł natomiast na wartości niematerialne kwota 4,9 mln zł. Poniżej przedstawiamy strukturę nakładów na inwestycje rzeczowe:

Struktura nakładów na inwestycje rzeczowe

WYSZCZEGÓLNIENIE20172016201520142013DYNAMIKA
2016=100
Segment węglowy
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne394,9311,0*412,1889,4874,7127,0
Nakłady na wyrobiska ruchowe459,1380,2385,0445,9503,8120,8
Razem854,0691,2797,11 335,31 378,5123,6
Segment koksowy
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne45,371,449,8147,0232,463,4
Razem45,371,449,8147,0232,463,4
Segmenty pozostałe
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne123,4250,6*209,6206,1151,149,2
Razem123,4250,6209,6206,1151,149,2
Razem segmenty
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne563,6633,0671,51 242,51 258,289,0
Nakłady na wyrobiska ruchowe459,1380,2385,0445,9503,8120,8
Razem**1 022,71 013,21 056,51 688,41 762,0100,9
Razem (po dokonaniu korekt konsolidacyjnych)1 013,7911,31 056,61 685,51 757,8111,2

* Nakłady inwestycyjne JSW za 2016 w wysokości 78,9 mln zł dotyczą projektów inwestycyjnych, realizowanych przez JZR na rzecz JSW. W roku 2016 dokonano sprzedaży do JZR środków trwałych o łącznej wartości początkowej 74,5 mln zł, których źródłem powstania były w/w nakłady inwestycyjne roku 2016.

** Wartość nakładów przed dokonaniem korekt konsolidacyjnych (w 2017 roku: (-)9 mln zł, 2016 roku: (-)101,9 mln zł, w 2015 roku: 0,1 mln zł, w 2014 roku: (-)2,9 mln zł, w 2013 roku: (-)4,2 mln zł, w 2012 roku: (-)3,5 mln zł).

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.