poprzedni

następny

Działalność GK

Działalność Grupy Kapitałowej

Jednostką dominującą w Grupie jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („Spółka”, „JSW”, „Emitent”), która została utworzona w dniu 1 kwietnia 1993 roku. W dniu 17 grudnia 2001 roku JSW została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000072093 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółce nadano numer statystyczny REGON 271747631. Siedziba Spółki mieści się w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 4. Zgodnie ze Statutem, Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony.

Akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie od dnia 6 lipca 2011 roku. Spółka jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej JSW.

Podstawowym przedmiotem działalności JSW jest wydobywanie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego oraz sprzedaż koksu i węglopochodnych. Jednostka dominująca jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard. Całość działań produkcyjnych, rozwojowych, inwestycyjnych i handlowych JSW jest ukierunkowana na utrzymanie w długim okresie pozycji lidera w produkcji węgli koksowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Różnorodność oferowanych produktów węglowych i koksowych umożliwia realizację ich sprzedaży na rzecz wielu gałęzi przemysłu, co pozwala Grupie działać na wielu płaszczyznach i optymalnie zarządzać polityką handlową, dostosowując się do bieżących uwarunkowań rynkowych.

Wobec wzrastających na całym świecie wymogów co do jakości produkowanego koksu, pozycja JSW na europejskim rynku węgla koksowego od kilku lat systematycznie rośnie. Grupa posiada swoich stałych klientów, ugruntowaną pozycję na rynku oraz rozpoznawalną markę.

Spółki Grupy Kapitałowej funkcjonują w złożonym środowisku społeczno-ekonomicznym, a prace wydobywcze prowadzone są w trudnych warunkach geologiczno-górniczych. W ostatnich latach JSW oraz Grupa przeszły szereg przekształceń organizacyjnych, których podstawowym celem była optymalizacja kosztów funkcjonowania oraz podniesienie ogólnej sprawności zarządzania przedsiębiorstwem.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.