Model tworzenia wartości

Grupa JSW w swojej podstawowej działalności korzysta z szeroko pojętego kapitału finansowego, produkcyjnego, intelektualnego, społecznego, ludzkiego i naturalnego w sposób zapewniający ich odpowiednią transformację. Poprzez szereg procedur i przepisów wewnętrznych cały proces budowania wartości Grupy JSW odbywa się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Mając na uwadze potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy, jak również stosowanie się do najlepszych, międzynarodowych standardów i praktyk, Jastrzębska Spółka Węglowa po raz drugi publikuje swoje wyniki w sposób zintegrowany. Chcemy zaprezentować całemu naszemu otoczeniu opis działalności, która wykracza poza przedstawienie wskaźników operacyjnych czy finansowych. Jesteśmy przekonani, że osadzenie sytuacji Spółki w wielowymiarowym kontekście, obejmującym szeroki katalog danych niefinansowych, pozwoli Państwu lepiej zrozumieć decyzje biznesowe podjęte w 2021 roku, nasz model działalności, jak również perspektywy na przyszłość.

Raport zintegrowany to przede wszystkim opowieść o tym jak tworzymy wartość – nie tylko dla Grupy, ale także naszego otoczenia: akcjonariuszy, gospodarki i lokalnych społeczności, pracowników i partnerów biznesowych, nauki oraz otoczenia naturalnego. Mamy nadzieję, że taki sposób prezentowania informacji poszerzy również grono użytkowników naszego raportu.

Zmieniając zakres prezentowanych danych w żaden sposób nie ograniczamy dostępu do kluczowych wskaźników cennych z punktu widzenia przedstawicieli rynku kapitałowego. Chcemy, by nasz raport pozostał wartościowym i użytecznym narzędziem dla inwestorów i przedstawicieli mediów – najszerszej grupy jego odbiorców.