Raport zintegrowany 2021
Wydobywamy węgiel,
który zmienia Świat
Wydobywamy węgiel,
który zmienia Świat
02 List prezesa zarządu JSW

Z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce czwarty raport zintegrowany Grupy Kapitałowej JSW, który pozwoli przybliżyć podejmowane przez nas działania w 2021 roku.

Raport zawiera najistotniejsze informacje o efektach zarządzania naszym przedsiębiorstwem w obszarach, które budzą wśród naszych interesariuszy największe zainteresowanie oraz podsumowuje wyniki osiągnięte przez Grupę w 2021 roku.

Tomasz Cudny
Prezes Zarządu JSW

Konsekwentna i skuteczna polityka handlowa, wsparta wzrostami cen węgla koksowego i koksu, oraz ustabilizowanie wydobycia i poprawa jego efektywności, pozwoliły Spółce osiągnąć bardzo dobre wyniki finansowe. W 2021 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej osiągnęła zysk netto w wysokości prawie 953 mln zł.

czytaj więcej

Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 227,2 mln zł w JSW oraz 401,9 mln zł w Grupie. Kontynuowaliśmy zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzone z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej.

czytaj więcej

03 Istotne dane

10 629,1

mln PLN

Przychody ze sprzedaży

2 482,5

mln PLN

EBITDA

952,6

mln PLN

Zysk netto

chart-65
Przychody ze sprzedaży [mln PLN]
chart-66
EBITDA [mln PLN]

Konsekwentna i skuteczna polityka handlowa, wsparta wzrostami cen węgla koksowego i koksu, oraz ustabilizowanie wydobycia i poprawa jego efektywności, pozwoliły Spółce osiągnąć bardzo dobre wyniki finansowe. W 2021 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej osiągnęła zysk netto w wysokości prawie 953 mln zł.

czytaj więcej

227,2

mln PLN

Nakłady na ochronę środowiska

102,2

mln PLN

Naprawa szkód górniczych

88,3

mln PLN

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska

chart-67

Nakłady na ochronę środowiska

chart-68

Wydatki na likwidację szkód górniczych

Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 227,2 mln zł w JSW oraz 401,9 mln zł w Grupie. Kontynuowaliśmy zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzone z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej.

czytaj więcej

04 Innowacyjność
05 Model tworzenia wartości

Jak tworzymy wartość

Mając na uwadze potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy, jak również stosowanie się do najlepszych, międzynarodowych standardów i praktyk, Jastrzębska Spółka Węglowa po raz drugi publikuje swoje wyniki w sposób zintegrowany.

Chcemy zaprezentować całemu naszemu otoczeniu opis działalności, która wykracza poza przedstawienie wskaźników operacyjnych czy finansowych. Jesteśmy przekonani, że osadzenie sytuacji Spółki w wielowymiarowym kontekście, obejmującym szeroki katalog danych niefinansowych, pozwoli Państwu lepiej zrozumieć decyzje biznesowe podjęte w 2019 roku, nasz model działalności, jak również perspektywy na przyszłość.

czytaj więcej

06 CSR