Raport zintegrowany 2020
Wydobywamy węgiel,
który zmienia Świat
Wydobywamy węgiel,
który zmienia Świat
02 List prezesa zarządu JSW

Z przyjemnością przedstawiam Państwu trzeci raport zintegrowany Grupy Kapitałowej JSW, który pozwoli przybliżyć podejmowane przez nas w 2020 roku działania.

Raport zawiera najistotniejsze informacje o efektach zarządzania naszym przedsiębiorstwem w obszarach, które budzą wśród naszych interesariuszy największe zainteresowanie – działania podejmowane zarówno w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, w obszarze społecznym, środowiskowym, pracowniczym, zarząd-czym, jak i rozwoju oraz innowacji.

prof. BARBARA PIONTEK
Prezes Zarządu JSW

W 2020 roku Grupa ponosiła odczuwalne, negatywne skutki sytuacji pandemicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 we wszystkich obszarach swojej działalności.

Grupa JSW zamknęła ubiegły rok stratą w wysokości 1 537,4 mln zł, osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 6 989,4 mln zł, natomiast EBITDA Grupy JSW wyniosła (638,4) mln zł.

czytaj więcej

Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 235,0 mln zł w JSW oraz 273,6 mln zł w Grupie. Kontynuowaliśmy zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzone z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej.

czytaj więcej

03 Istotne dane

6 989,4

mln PLN

Przychody ze sprzedaży

(638,4)

mln PLN

EBITDA

1 537,4

mln PLN

Strata netto

chart-65
Przychody ze sprzedaży
chart-66
EBITDA

W 2020 roku Grupa ponosiła odczuwalne, negatywne skutki sytuacji pandemicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 we wszystkich obszarach swojej działalności.

Grupa JSW zamknęła ubiegły rok stratą w wysokości 1 537,4 mln zł, osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 6 989,4 mln zł, natomiast EBITDA Grupy JSW wyniosła (638,4) mln zł.

czytaj więcej

235,0

mln PLN

Nakład na ochronę środowiska

99,7

mln PLN

Naprawa szkód górniczych

98,7

mln PLN

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska

chart-67

Nakłady na ochronę środowiska

chart-68

Wydatki na likwidację szkód górniczych

Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 235,0 mln zł w JSW oraz 273,6 mln zł w Grupie. Kontynuowaliśmy zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzone z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej.

czytaj więcej

04 Innowacyjność
05 Model tworzenia wartości

Jak tworzymy wartość

Mając na uwadze potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy, jak również stosowanie się do najlepszych, międzynarodowych standardów i praktyk, Jastrzębska Spółka Węglowa po raz drugi publikuje swoje wyniki w sposób zintegrowany.

Chcemy zaprezentować całemu naszemu otoczeniu opis działalności, która wykracza poza przedstawienie wskaźników operacyjnych czy finansowych. Jesteśmy przekonani, że osadzenie sytuacji Spółki w wielowymiarowym kontekście, obejmującym szeroki katalog danych niefinansowych, pozwoli Państwu lepiej zrozumieć decyzje biznesowe podjęte w 2019 roku, nasz model działalności, jak również perspektywy na przyszłość.

czytaj więcej

06 CSR