Raport zintegrowany 2019
Wydobywamy węgiel,
który zmienia Świat
Wydobywamy węgiel,
który zmienia Świat
02 List prezesa zarządu JSW

Z przyjemnością przedstawiam Państwu drugi raport zintegrowany Grupy Kapitałowej JSW, który pozwoli przybliżyć podejmowane przez nas w 2019 roku działania.

Raport zawiera najistotniejsze informacje o efektach zarządzania naszym przedsiębiorstwem w obszarach, które budzą wśród naszych interesariuszy największe zainteresowanie – działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, obszarze społecznym, środowiskowym, pracowniczym, zarządczym, jak również rozwoju i innowacji.

WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK
Prezes Zarządu JSW

Mimo spowolnienia gospodarczego wyniki finansowe Grupy utrzymały się na stabilnym poziomie.

Grupa wypracowała dodatni wynik finansowy w wysokości 649,6 mln zł oraz osiągnęła skonsolidowany zysk EBITDA na poziomie 1 939,5 mln zł.

czytaj więcej

Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 194,8 mln zł w JSW oraz 223,2 mln zł w Grupie.

Kontynuowaliśmy zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska prowadzone przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej.

czytaj więcej

03 Istotne dane

8 671,8

mln PLN

Przychody ze sprzedaży

1939,5

mln PLN

EBITDA

649,6

mln PLN

Zysk netto

chart-65
Przychody ze sprzedaży
chart-66
EBITDA

Mimo spowolnienia gospodarczego wyniki finansowe Grupy utrzymały się na stabilnym poziomie.

Grupa wypracowała dodatni wynik finansowy w wysokości 649,6 mln zł oraz osiągnęła skonsolidowany zysk EBITDA na poziomie 1 939,5 mln zł.

czytaj więcej

194,8

mln PLN

Nakład na ochronę środowiska*

101,1

mln PLN

Naprawa szkód górniczych

59,5

mln PLN

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska

*w tym 2,5 mln zł w ramach Grupy
chart-67

Nakłady na ochronę środowiska

chart-68

Wydatki na likwidację szkód górniczych

Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 194,8 mln zł w JSW oraz 223,2 mln zł w Grupie.

Kontynuowaliśmy zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska prowadzone przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej.

czytaj więcej

04 Innowacyjnośc
05 Model tworzenia wartości

Jak tworzymy wartość

Mając na uwadze potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy, jak również stosowanie się do najlepszych, międzynarodowych standardów i praktyk, Jastrzębska Spółka Węglowa po raz drugi publikuje swoje wyniki w sposób zintegrowany.

Chcemy zaprezentować całemu naszemu otoczeniu opis działalności, która wykracza poza przedstawienie wskaźników operacyjnych czy finansowych. Jesteśmy przekonani, że osadzenie sytuacji Spółki w wielowymiarowym kontekście, obejmującym szeroki katalog danych niefinansowych, pozwoli Państwu lepiej zrozumieć decyzje biznesowe podjęte w 2019 roku, nasz model działalności, jak również perspektywy na przyszłość.

czytaj więcej

06 CSR