JSW Group

JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o.

Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.


Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.


JSU Sp. z o.o.

JSW KOKS S.A.


JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

JSW Innowacje S.A.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

JSW Logistics Sp. z o.o.


JSW Shipping Sp. z o.o.

Fundacja JSW


Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA

JSW Ochrona Sp. z o.o.