INFORMACJA

Nowa platforma zakupowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 19.09.2018r. udostępniona zostanie Platforma zakupowa JSW S.A., której integralną częścią jest strefa wykonawcy Marketplanet OnePlace.

Od momentu uruchomienia Platformy zakupowej wszyscy wykonawcy, zainteresowani złożeniem oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez JSW S.A., którzy nie posiadają konta na Platformie zakupowej OnePlace, zobowiązani będą do rejestracji w strefie wykonawcy. Rejestracja stanowi warunek udziału w każdym postępowaniu, które przeprowadzone będzie na podstawie przepisów PZP.
W związku z tym już teraz JSW S.A. zaprasza wykonawców do rejestracji dostępnej pod linkiem.
Wszelkie informacje o OnePlace wykonawcy mogą uzyskać pod linkiem Poznaj OnePlace.
Wykonawcy, posiadający konto na OnePlace i wyrażający gotowość udziału w postępowaniach prowadzonych przez JSW S.A. zobowiązani są do potwierdzenia zainteresowania i uzyskania pełnego dostępu do Platformy zakupowej klikając poniższy link:
Tak, proszę o dostęp do systemu JSW


Instrukcja wykonawcy do pobrania