INFORMACJA

Nowa platforma zakupowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 19.09.2018r. udostępniona zostanie Platforma zakupowa JSW S.A., której integralną częścią jest strefa wykonawcy Marketplanet OnePlace.

Od momentu uruchomienia Platformy zakupowej wszyscy wykonawcy, zainteresowani złożeniem oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez JSW S.A., którzy nie posiadają konta na Platformie zakupowej OnePlace, zobowiązani będą do rejestracji w strefie wykonawcy. Rejestracja stanowi warunek udziału w każdym postępowaniu, które przeprowadzone będzie na podstawie przepisów PZP.
W związku z tym już teraz JSW S.A. zaprasza wykonawców do rejestracji dostępnej pod linkiem.
Wszelkie informacje o OnePlace wykonawcy mogą uzyskać pod linkiem Poznaj OnePlace.
Wykonawcy, posiadający konto na OnePlace i wyrażający gotowość udziału w postępowaniach prowadzonych przez JSW S.A. zobowiązani są do potwierdzenia zainteresowania i uzyskania pełnego dostępu do Platformy zakupowej klikając poniższy link:
Tak, proszę o dostęp do systemu JSW


Instrukcja wykonawcy do pobrania

Ogłoszenie dotyczące naboru na Zarządzającego alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w zakresie finansowania projektów B+R+I.

JSW S.A. zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Podmiotu Zarządzającego w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, poddziałanie 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC.

Pełna treść ogłoszenia: Załącznik w formacie PDF

INFORMACJA

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A. pragnie poinformować obecnych i potencjalnych dostawców dwuskładnikowych pian i klejów stosowanych w górnictwie, m. in.:

 • piany izolacyjnej mocznikowo-formaldehydowej,
 • piany antypirogenicznej mocznikowo-formaldehydowej,
 • piany fenolowej niskospienialnej,
 • piany fenolowej średniospienialnej,
 • piany fenolowej wysokospienialnej,
 • piany fenolowej bardzo wysoko spienialnej,
 • piany fenolowej antypirogenicznej,
 • piany fenolowej do natrysku,
 • dwuskładnikowego kleju poliuretanowego bardzo szybko reagującego,
 • dwuskładnikowego kleju poliuretanowego szybko reagującego,
 • dwuskładnikowego kleju poliuretanowego wolno reagującego,
 • dwuskładnikowego kleju organiczno – mineralnego o wysokich parametrach wytrzymałościowych,
 • dwuskładnikowego kleju organiczno – mineralnego o średnich parametrach wytrzymałościowych,
 • dwuskładnikowego kleju mocznikowo – formaldehydowego,

iż we wszystkich postępowaniach prowadzonych od 01.06.2019r., dostawy przedmiotowych materiałów do Zakładów JSW S.A. powinny odbywać się wyłącznie w:

 • pojemnikach z tworzywa sztucznego typu kanister lub
 • pojemnikach metalowych wyposażonych w uchwyt (rączkę) o wysokości minimum 7,5 cm i szerokości w najszerszym punkcie minimum 11,8 cm oraz plastikową rolkę obrotową w górnej części uchwytu. Pojemnik metalowy powinien posiadać otwór wlewowy o średnicy wewnętrznej minimalnej 42 mm i maksymalnej 75 mm.