Przetargi

INFORMACJA

Informujemy, iż w postępowaniach, w których prowadzącym postępowanie jest Zakład Wsparcia Produkcji, zmienione zostały zapisy dotyczące dopuszczalnych form składanych ofert.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, która składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Powyższe nie dotyczy postępowań, w których prowadzącym postępowanie jest KWK Borynia-Zofiówka-Bzie, KWK Budryk, KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Pniówek oraz Biuro Zarządu JSW

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 04.11.2019 r. pod adresem  https://zakupy.jsw.pl udostępniona została Platforma zakupowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Wszyscy wykonawcy, zainteresowani udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i niepublicznego muszą posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl. Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem korzystania z Platformy zakupowej dostępnym pod adresem internetowym https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/regulamin.html
Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące rejestracji oraz funkcjonowania platformy zakupowej, a także sposób składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego określają Instrukcje, dostępne pod poniższym linkiem: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/instrukcje.html