INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 30.06.2017 r. przestaje funkcjonować kasa w budynku Biura Zarządu JSW SA. W związku z powyższym wszelkie sprawy związane z obrotem kasowym w tym przyjmowanie lub wydawanie depozytów kasowych ( w tym: wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy) w postaci gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych itp. po tej dacie, przejmuje kasa mieszcząca się w budynku Zakładu Wsparcia Produkcji przy ul. Towarowej 1. Kasa czynna w godz. 8.00 do 9.00 oraz 12.30 do 13.30.