Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 123/P/18 Data publikacji: 2019-03-15
Data otwarcia ofert: 2019-03-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM NA wymianę krzesła szybowego na poz. 900 w szybie III w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 141 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ- Specyfikacja techniczna 36 kB
3. Załącznik nr 1 do ST - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej 36 kB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza 100 kB
5. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 72 kB
6. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Załacznik nr 3 do Formularza ofertowego-Harmonogram rzeczowo-finansowy 15 kB
8. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 41 kB
9. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
10. Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów 34 kB
11. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 140 kB
12. Załącznik nr 1 do umowy- Specyfikacja techniczna 36 kB
13. Załacznik nr 2 do umowy-Harmonogram rzeczowo-finansowy 38 kB
14. Załącznik nr 3 do umowy - Cennik usług KWK Budryk 30 kB
15. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 28 kB
Znak sprawy: 8/P/19 Data publikacji: 2019-03-07
Data otwarcia ofert: 2019-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- świadczenie usług w zakresie robót wiertniczych związanych z wykonaniem dwóch otworów dla odmetanowania pokładów węgla JSW S.A. KWK Knurów- Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 107 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 348 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna 173 kB
3. Załącznik nr 1 do SP- Mapa powierzchni terenu ze wskazaną lokalizacją otworów 473 kB
4. Załącznik nr 2 do SP- Warunki geologiczno-górnicze górotworu dla wykonania otworów 335 kB
5. Załącznik nr 1 do Warunków geologiczno-górniczych górotworu dla wykonania otworów 4196 kB
6. Załącznik nr 2 do Warunków geologiczno-górniczych górotworu dla wykonania 938 kB
7. Załącznik nr 3 do Warunków geologiczno-górniczych górotworu dla wykonania 697 kB
8. Załącznik nr 4 do Warunków geologiczno-górniczych górotworu dla wykonania 681 kB
9. Załącznik nr 3 do SP - Harmonogram prac KWK Knurów- Szczygłowice 127 kB
10. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 242 kB
11. Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego- JEDZ 92 kB
12. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego- Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
13. Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego - Kosztorys 45 kB
14. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
15. Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór oświadczenia z 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 34 kB
16. Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia zasobów 35 kB
17. Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór umowy 288 kB
18. Załącznik nr 1 do umowy- Specyfikacja Techniczna 218 kB
19. Załącznik nr 1 do SP- Mapa powierzchni terenu ze wskazaną lokalizacją otworów 473 kB
20. Załącznik nr 2 do SP- Warunki geologiczno-górnicze górotworu dla wykonania otworów 335 kB
21. Załącznik nr 1 do Warunków geologiczno-górniczych górotworu dla wykonania otworów 4196 kB
22. Załącznik nr 2 do Warunków geologiczno-górniczych górotworu dla wykonania 938 kB
23. Załącznik nr 3 do Warunków geologiczno-górniczych górotworu dla wykonania 697 kB
24. Załącznik nr 4 do Warunków geologiczno-górniczych górotworu dla wykonania 681 kB
25. Załącznik nr 3 do SP - Harmonogram prac KWK Knurów- Szczygłowice 127 kB
26. Załącznik nr 2 do umowy - Kosztorys 121 kB
27. Załącznik nr 3 do umowy - cennik KWK Knurów- Szczygłowice Ruch Szczygłowice 344 kB
28. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 19 kB
Znak sprawy: 118/P/18 Data publikacji: 2019-02-13
Data otwarcia ofert: 2019-03-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - likwidacja poziomu 580 w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 118 P 18 147 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 49 kB
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 100 kB
4. Zalącznik nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
5. Załącznik nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
6. Załącznik nr 3 do FO - Kosztorys 56 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświaczczenia z pkt 11.1.2. i 11.1.3. SIWZ 33 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów 31 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 127 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 49 kB
12. Załącznik nr 2 do umowy - Cennik usług 31 kB
13. Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram likwidacji wyrobisk górniczych 21 kB
14. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 29 kB
15. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej 35 kB
16. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 67 kB
17. Informacja z otwarcia ofert 66 kB
Znak sprawy: 124/P/18 Data publikacji: 2019-01-30
Data otwarcia ofert: 2019-03-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - obsługę hydraulicznych wywrotnic wozów wraz z przynależnymi urządzeniami, zlokalizowanych na drogach przewozowych kolei podziemnej w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 118 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 141 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 49 kB
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 93 kB
4. Załącznik nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
5. Załącznik nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
6. Załącznik nr 3 do FO- Kosztorys 49 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług 43 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 35 kB
10. Załacznik nr 6 do SIWZ - wzór Umowy 135 kB
11. Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 49 kB
12. Załacznik nr 2 do Umowy - Cennik usług 34 kB
13. Załącznik nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 32 kB
14. Załącznik nr 3 do FO- Kosztorys wersja edytowalna 49 kB
15. Załącznik nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności wersja edytowalna 20 kB
16. Sprostowanie_JSW-SA-2019-025543-NF14-PL 78 kB
17. Do wiadomości wykonawców 95 kB
18. SIWZ po modyfikacji 141 kB
19. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 68 kB
20. Informacja z otwarcia ofert 22 kB
Znak sprawy: 121/P/18 Data publikacji: 2019-01-15
Data otwarcia ofert: 2019-02-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na montaż i demontaż sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach KWK Knurów - Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 493 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 153 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - specyfikacja techniczna 52 kB
3. Załacznik nr 2 do SIWZ - WZÓR Formularza Ofertowego 94 kB
4. Załącznik nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
5. Załącznik nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
6. Załącznik nr 3 do FO - kosztorys 46 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług 44 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór oświadczenia o udost.zas. 32 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 130 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - specyfikacja techniczna 52 kB
12. Załącznik nr 2 do umowy - cennik opłat KWK 17 kB
13. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór ośw. o zachowaniu w pouf. 28 kB
14. Inf. w.s sprostowania Espd-reguest- załącznik nr.1 do FO 284 kB
15. Espd- request . Załącznik nr 1 do FO - Sprostowanie 04.02.2019 97 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 05.02.2019 r 649 kB
17. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zam. 68 kB
18. Informacja z otwarcia ofert 22 kB
19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 461 kB
Znak sprawy: 117/P/18 Data publikacji: 2018-12-20
Data otwarcia ofert: 2019-01-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Remont ognioszczelnych pomp zatapialnych dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 150 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 36 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 139 kB
4. Zał 1 do FO - JEDZ 92 kB
5. Zał. nr 2 do FO - ośw. o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO - zadanie 1 - Cennik A POWEN 43 kB
7. Zał. nr 4 do FO - zadanie 2 - Cennik A KSK 45 kB
8. Zał. nr 5 do FO - zadanie 3 - Cennik A FLYGT XYLEM 44 kB
9. Zał. nr 6 do FO - zadanie 1 - Cennik B POWEN 54 kB
10. Zał. nr 7 do FO - zadanie 2 - Cennik B KSK 82 kB
11. Zał. nr 8 do FO - zadanie 3 - Cennik B FLYGT XYLEM 53 kB
12. Zał. nr 9 do FO - zadanie 1 - Cennik C POWEN 41 kB
13. Zał. nr 10 do FO - zadanie 2 - Cennik C KSK 42 kB
14. Zał. nr11 do FO - zadanie 3 - Cennik C FLYGT XYLEM 43 kB
15. Zał. nr 12 do FO - zadanie 1 - Cennik D POWEN 47 kB
16. Zał. nr 13 do FO -zadanie 2 - Cennik D KSK 68 kB
17. Zał. nr 14 do FO - zadanie 3 - Cennik D FLYGT XYLEM 60 kB
18. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz usług 40 kB
19. Zał. nr 4 do SIWZ- ośw. z 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 33 kB
20. Zał. nr 5 do SIWZ- ośw. o ud. zasobów 35 kB
21. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 100 kB
22. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja Techniczna 36 kB
23. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik 100 kB
24. Zał. nr 7 do SIWZ - ośw. o zach. w poufności danych 19 kB
25.Informacja ws kwoty na sfinasowanie zam 70 kB
26.Informacja z otwarcia ofert 23 kB
27. Oświad. o przynal.lub braku przynal. do tej samej grupy kapit. 67 kB
28. Informacja o wynikach aukcji 69 kB