Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 45/P/20 Data publikacji: 2020-09-22
Data otwarcia ofert: 2020-10-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzeń do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 211 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 360 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ i zał. nr 1 do umowy- Specyfikacja techniczna 411 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 63 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 100 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Wzór oświadczenia o pow. cz. zam. podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
7. Zał. nr 4 do SIWZ- Wzór oświadczenia z pkt 11.1.2. 11.1.3 SIWZ 34 kB
8. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o zob. się do udost. zasobów 34 kB
9. Zał 6 do SIWZ - Wzór umowy 440 kB
10. Zał. nr 2 2a 2b 2c 2d 2e do umowy - Cennik usług dla poszcz. Zakł. JSW S.A..doc 652 kB
11. Zał. nr 7 do SIWZ- Wzór oświadczenia o zach. w poufności dan. os. 19 kB
12. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
13. Zał. nr 9 do SIWZ- Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 37 kB
Znak sprawy: 44/P/20 Data publikacji: 2020-09-14
Data otwarcia ofert: 2020-09-28 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-10-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na obsługę i dyskonto akredytyw obcych dla rozliczeń transakcji zawieranych z kontrahentami JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 102 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 43 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 16 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 100 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Kosztorys 42 kB
6. Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o należytym wykonaniu 40 kB
7. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt 11 38 kB
8. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 36 kB
9. Zał. nr 6 do SIWZ - Umowa ramowa 96 kB
10. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 20 kB
11. Informacja do Wykonawców z dnia 22.09.2020 r. 58 kB
Znak sprawy: 33/P/20 Data publikacji: 2020-09-14
Data otwarcia ofert: 2020-10-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonanie remontu ciągu suszarniczego nr 4 w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 150 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 42 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 48 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 43 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 44 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 40 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie udost zasobów 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy 148 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 42 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zach. poufności danych 18 kB
14. Zał. Nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 39 kB
15. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 47 kB
Znak sprawy: 36/P/20 Data publikacji: 2020-09-08
Data otwarcia ofert: 2020-09-21

OGŁOSzENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM -Obsługa zwałów węgla JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 342 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 208 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Oświadczenie o wizji 40 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 49 kB
5. Zał. nr 1 do FO- JEDZ 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 40 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 37 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 38 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 420 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 472 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 17 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
15. Informacja ws kwoty na sfin. zam 393 kB
16. Informacja z otwarcia ofert 200 kB
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 37/P/20 Data publikacji: 2020-08-28
Data otwarcia ofert: 2020-09-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Prace związane z formowaniem i utrzymaniem zwałów węgla, obsługą punktów załadunkowych oraz wybieraniem materiału z osadników ziemnych dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami
Pełna treść [ pdf 136 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 163 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 89 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór tyg. zam. sprzętu 54 kB
4. Zał. nr 2 do ST - Wzór karty pracy 39 kB
5. Zał. nr 3 do ST - Wzór miesięcz. prot. odbioru usług 70 kB
6. Zał. nr 4 do ST - Plan sytuacyjny Ruchu Szczygłowice 926 kB
7. Zał. nr 5 do ST - Wzór protokołu awarii 34 kB
8. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 42 kB
9. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 97 kB
10. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 42 kB
11. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 41 kB
12. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 44 kB
13. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 39 kB
14. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o udostępnianiu zasobów 40 kB
15. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 164 kB
16. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 89 kB
17. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 34 kB
18. Zał. nr 3 do umowy - Cennik usług 110 kB
19. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu w poufności 17 kB
20. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 24 kB
21. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia 67 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 24 kB
Znak sprawy: 31/P/20 Data publikacji: 2020-06-30
Data otwarcia ofert: 2020-07-13 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-07-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Świadczenie usług serwisu technicznego, dostawę części, podzespołów oraz zespołów do maszyn i urządzeń produkcji REMAG S.A. i FAMUR S.A. dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 142 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 37 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór protokołu usługi serwisowej 42 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 45 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw o podwykonawcy 32 kB
7. Zał nr 3 do FO - Cennik A 63 kB
8. Zał. nr 4 do FO - Cennik B 12 kB
9. Zał. nr 5 do FO - Cennik C 22 kB
10. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 33 kB
11. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 33 kB
12. Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost zasobów 33 kB
13. Zał nr 6 do SIWZ - wzór Umowy 178 kB
14. Zał nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 37 kB
15. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik A 63 kB
16. Zał. nr 3 do Umowy - Cennik B 12 kB
17. Zał nr 4 do Umowy - Cennik C 22 kB
18. Zał. nr 5 do umowy - Cenniki usług KWK 103 kB
19. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności - zał. nr 7 do SIWZ 37 kB
20. Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o statusie wykonawcy 26 kB
21. Informacja do Wykonawców z dn. 10.07.2020 57 kB
22. Informacja do Wykonawców z dnia 16.07.2020 r. 2461 kB
Zał nr 6 do SIWZ - wzór Umowy - po modyfikacji z dnia 16.07.2020 r. 173 kB
24. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 71 kB
25. Informacja z otwarcia ofert 32 kB
26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 54 kB