Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 54/P/20 Data publikacji: 2020-12-31
Data otwarcia ofert: 2021-02-02 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-02-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 142 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 150 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 55 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
6. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 41 kB
7. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
8. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 34 kB
9. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 164 kB
10. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 150 kB
11. Zał. nr 2 do umowy Cennik usług KWK Pniówek 39 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 17 kB
13. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
14. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 38 kB
15. Informacja do wykonawców z dnia 28.01.2021 r. 5517 kB
16. SIWZ po modyfikacji z dnia 28.01.2021 r. 143 kB
17. Informacja do wykonawców z dnia 03.02.2021 r. 371 kB
18. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 66 kB
19. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2021 r. 24 kB
Znak sprawy: 61/P/20 Data publikacji: 2020-12-31
Data otwarcia ofert: 2021-02-02 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-02-09

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM-Swiadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla kombajnów chodnikowych produkcji Sandvik Mining and Construction dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 110 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 351 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ do umowy - Specyfikacja techniczna 268 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór protokołu usługi serwisowej 38 kB
4. Zał nr 2 do ST - Oświadczenie wykonawcy 19 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 53 kB
6. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
7. Zał. nr 2 do FO - Ośw o podwykonawcy 42 kB
8. Zał. nr 3 do FO - Cennik A 43 kB
9. Zał. nr 4 do FO - Cennik B 11 kB
10. Zał. nr 5 do FO - Cennik C 21 kB
11. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
12. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 35 kB
13. Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost zasobów 35 kB
14. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy 453 kB
15. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik A 595 kB
16. Zał. nr 3 do Umowy - Cennik B 360 kB
17. Zał. nr 4 do Umowy - Cennik C 365 kB
18. Cennik Pniówek - Zał. nr 5 do umowy 470 kB
19. Cennik Borynia - Zał. nr 6 do umowy 195 kB
20. Cennik Zofiówka - Zał. nr 7 do umowy 193 kB
21. Cennik Knurów-Szczygłowice - Zał. nr 8 do umowy 481 kB
22. Cennik Budryk - Zał. nr 9 do umowy 223 kB
23. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności - zał. nr 7 do SIWZ 18 kB
24. Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
25. Informacja dla wykonawców 918 kB
26. Informacja dla wykonawców 894 kB
27. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zam 394 kB
28. Informacja z otwarcia ofert 197 kB
Znak sprawy: 58/P/20 Data publikacji: 2020-12-31
Data otwarcia ofert: 2021-02-03 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-02-25

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM-Dostawa i uruchomienie nadążnego, automatycznego układu kompensacji mocy biernej utrzymującego zadany poziom współczynnika mocy biernej na przyłączach głównych na powierzchni w JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Borynia"
Pełna treść [ pdf 117 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 517 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 483 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 56 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
6. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
7. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
8. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
9. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 437 kB
10. Zał nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 480 kB
11. Zał. nr 2 do umowy Cennik usług KWK Borynia-Zofiówka 683 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 17 kB
13. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
14. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 39 kB
15. Informacja dla wykonawców 925 kB
16. Informacja dla wykonawców 11 MB
17. SIWZ 518 kB
18. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 668 kB
19. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 57 kB
20. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 449 kB
21. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 492 kB
22. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zam 394 kB
23. Informacja z otwarcia ofert 197 kB
Znak sprawy: 65/P/20 Data publikacji: 2020-12-28
Data otwarcia ofert: 2021-02-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów pełnionych przez lekarzy lub lekarzy wraz z ratownikami medycznymi dla pracowników JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 211 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 150 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 45 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 53 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys dla zadania 1 34 kB
7. Zał. nr 4 do FO - Kosztorys dla zadania 2 34 kB
8. Zał. nr 5 do FO - Kosztorys dla zadania 3 34 kB
9. Zał. nr 6 do FO - Kosztorys dla zadania 4 34 kB
10. Zał. nr 7 do FO - Kosztorys dla zadania 5 34 kB
11. Zał. nr 8 do FO - Kosztorys dla zadania 6 34 kB
12. Zał. nr 9 do FO - Kosztorys dla zadania 7 34 kB
13. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
14. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z pkt 11.1.2. i 11.1.3 39 kB
15. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 39 kB
16. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 119 kB
17. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 45 kB
18. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
19. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
20. Informacja dla wykonawców z dnia 04.02.2021 1529 kB
21. SIWZ po modyf. z dnia 04.02.2021 150 kB
22. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyf. z dnia 04.02.2021 120 kB
23. Zał. nr 2 do umowy - Protokół odbioru usług 81 kB
24. Informacja dla wykonawców z dnia 19.02.2021 1060 kB
25. Informacja dla wykonawców z dnia 23.02.2021 404 kB
26. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia 69 kB
27. Informacja z otwarcia ofert 28 kB
28. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 62/P/20 Data publikacji: 2020-12-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów do maszyn i urządzeń produkcji Patentus S.A. dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 111 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 142 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 35 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór protokołu usługi serwisowej 42 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 45 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw o podwykonawcy 42 kB
7. Zał nr 3 do FO - Cennik A 24 kB
8. Zał. nr 4 do FO - Cennik B 11 kB
9. Zał. nr 5 do FO - Cennik C 21 kB
10. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
11. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
12. Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost zasobów 35 kB
13. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy 182 kB
14. Zał. nr 1 do Umowy - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 35 kB
15. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik A 46 kB
16. Zał. nr 3 do Umowy - Cennik B 29 kB
17. Zał. nr 4 do Umowy - Cennik C 29 kB
18. Zał. nr 5 do umowy - Cenniki usług KWK 103 kB
19. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 17 kB
20. Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
21. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia 77 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 28.01.2021 r. 32 kB
23. Zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty.pdf 82 kB
Znak sprawy: 55/P/20 Data publikacji: 2020-12-22
Data otwarcia ofert: 2021-01-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Obsługa hydraulicznych wywrotnic wozów wraz z przynależnymi urządzeniami, zlokalizowanych na drogach przewozowych kolei podziemnej w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 115 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 143 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ- Specyfikacja techniczna 45 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 48 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 40 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 36 kB
10. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 134 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 45 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zach. poufności danych 18 kB
14. Zał. Nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 39 kB
15. Informacja ws kwoty na sfin. zam. 67 kB
16. Informacja z otwarcia ofert 24 kB
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1433 kB