Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 081/P/19 Data publikacji: 2020-02-11
Data otwarcia ofert: 2020-03-13

Modernizacja urządzeń do wytwarzania mieszaniny odpadów elektrownianych z wodą dołową oraz płynnych odpadów flotacyjnych w celu ich lokowania w wyrobiskach górniczych oraz przyłączenie instalacji do nowo powstałego otworu technologicznego P-3 w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 139 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 33 kB
3. Załącznik nr 1 do ST - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 36 kB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 52 kB
5. Zał nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 13 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 36 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 153 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 33 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik KWK Pniówek 38 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
15. Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
Znak sprawy: 2/P/20 Data publikacji: 2020-01-22
Data otwarcia ofert: 2020-02-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń obiegu wozów w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 135 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 143 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 62 kB
3. Zał. nr 1 do ST -Zapotrzebowanie na załadunek materiałów na dzień 27 kB
4. Zał. nr 2 do ST - Zlecenie na wykonanie usługi w miesiącu 26 kB
5. Zał. nr 3 do ST - Zlecenie dodatkowe 20 kB
6. Zał. nr 4 do ST - Mapa odśnieżanie 1141 kB
7. Zał. nr 5 do ST -Mapa utrzymanie terenów zielonych 1137 kB
8 Zał. nr 6 do ST- Raport dobowy 24 kB
9. Zał nr 7 do ST - Prace konserwacyjne na nadszybiu szybu IIz 31 kB
10. Zał. nr 8 do ST - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 47 kB
11. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 43 kB
12. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
13. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 40 kB
14.Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 49 kB
15. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
16. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 33 kB
17. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 36 kB
18. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 129 kB
19. Zał nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 62 kB
20. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 38 kB
21. Zał. nr 3 do umowy - Cennik usług Ruch Zofiówka 21 kB
22. Zał. nr 4 do umowy - Stawki opłat 163 kB
23. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności danych 17 kB
24. Informacja do Wykonawców z dnia 27.01.2020 r. 2245 kB
25. SIWZ po modyfikacji 145 kB
26. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 131 kB
27. Zał. Nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
28. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 68 kB
29. Informacja z otwarcia ofert 03.02.2020 23 kB
Znak sprawy: 078/P/19 Data publikacji: 2019-12-23
Data otwarcia ofert: 2020-01-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej punktu wydawania aparatów ucieczkowych, metanomierzy, mierników jedno i wielogazowych w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 119 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 140 kB
2.Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna 23 kB
3.zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 53 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
5.Zał nr 2 do FO - Ośw o podwykonawcy 30 kB
6.Zał. nr 3 do FO- Kosztorys 45 kB
7.Zał nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
8.Zał nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11 1 i 11 2 34 kB
9.Zał nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost zasobów 36 kB
10.Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 125 kB
11.Zał. nr 1 do Umowy Specyfikacja techniczna 23 kB
12.Zał nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Budryk 31 kB
13.Zał nr 8 do SIWZ -wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 39 kB
14.Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności - zał. nr 7 do SIWZ 19 kB
15. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. z dnia 13.01.2020 r 218 kB
16. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.01.2020 r. 120 kB
Znak sprawy: 079/P/19 Data publikacji: 2019-12-11
Data otwarcia ofert: 2020-01-03 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-01-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Obsługa i konserwacja przenośników taśmowych odstawy oddziałowej robót przygotowawczych w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 134 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 43 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 36 kB
4. Zał nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 52 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 42 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 36 kB
11. zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 120 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 43 kB
13. Zał nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Budryk 30 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 30 kB
15. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób 29 kB
16. Informacja do wykonawców z dnia 19.12.2019 r. 606 kB
17. Informacja dla wykonawców z dnia 02.01.2020 r. 530 kB
18. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 68 kB
19. Informacja z otwarcia ofert 21 kB
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty 59 kB
Znak sprawy: 080/P/19 Data publikacji: 2019-12-06
Data otwarcia ofert: 2019-12-19 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-01-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Montaże i demontaże sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 129 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 263 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ i Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techn 217 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 43 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 100 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Wzór Oświadczenia o pow. części zam. podwyk. 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 35 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 44 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór Oświadczenia z pkt 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór Oświadczenia o zob. się do ud. zasob. 32 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 288 kB
11. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Knurów-Szczygłowice 319 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór Oświadczenia o zach. w pouf. danych os. 29 kB
13. Informacja dla Wykonawców z dnia 17.12.2019 r. 1936 kB
14. Zał. nr 1 do SIWZ i Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techn. po modyfikacji z dnia 17.12.2019 r. 218 kB
15. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. z dnia 02.01.2020 r 219 kB
16. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.01.2020 r. 121 kB
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.02.2020 r. 484 kB
Znak sprawy: 067/P/19 Data publikacji: 2019-10-29
Data otwarcia ofert: 2019-12-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa i zabudowa na odcinku 5750 m linii kablowej wiązkowej w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 150 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 42 kB
3. Zał. nr 1 do St - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej 24 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 101 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jedn. Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 39 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 13 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 44 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 33 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 37 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 153 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 42 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Zofiówka 25 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności 17 kB
15. Informacja do wykonawców z dnia 15.11.2019 r. 1291 kB
16. SIWZ po modyfikacji 139 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 43 kB
18. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji 57 kB
19. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys po modyfikacji 13 kB
20. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 155 kB
21. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 42 kB
22. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 68 kB
23. Informacja z otwarcia ofert 24 kB
24.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
25. Informacja o wynikach aukcji z dnia 17.12.2019 68 kB