Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 121/P/18 Data publikacji: 2019-01-15
Data otwarcia ofert: 2019-02-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na montaż i demontaż sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach KWK Knurów - Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 493 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 153 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - specyfikacja techniczna 52 kB
3. Załacznik nr 2 do SIWZ - WZÓR Formularza Ofertowego 94 kB
4. Załącznik nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
5. Załącznik nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
6. Załącznik nr 3 do FO - kosztorys 46 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług 44 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór oświadczenia o udost.zas. 32 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 130 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - specyfikacja techniczna 52 kB
12. Załącznik nr 2 do umowy - cennik opłat KWK 17 kB
13. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór ośw. o zachowaniu w pouf. 28 kB
Znak sprawy: 117/P/18 Data publikacji: 2018-12-20
Data otwarcia ofert: 2019-01-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Remont ognioszczelnych pomp zatapialnych dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 150 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 36 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 139 kB
4. Zał 1 do FO - JEDZ 92 kB
5. Zał. nr 2 do FO - ośw. o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO - zadanie 1 - Cennik A POWEN 43 kB
7. Zał. nr 4 do FO - zadanie 2 - Cennik A KSK 45 kB
8. Zał. nr 5 do FO - zadanie 3 - Cennik A FLYGT XYLEM 44 kB
9. Zał. nr 6 do FO - zadanie 1 - Cennik B POWEN 54 kB
10. Zał. nr 7 do FO - zadanie 2 - Cennik B KSK 82 kB
11. Zał. nr 8 do FO - zadanie 3 - Cennik B FLYGT XYLEM 53 kB
12. Zał. nr 9 do FO - zadanie 1 - Cennik C POWEN 41 kB
13. Zał. nr 10 do FO - zadanie 2 - Cennik C KSK 42 kB
14. Zał. nr11 do FO - zadanie 3 - Cennik C FLYGT XYLEM 43 kB
15. Zał. nr 12 do FO - zadanie 1 - Cennik D POWEN 47 kB
16. Zał. nr 13 do FO -zadanie 2 - Cennik D KSK 68 kB
17. Zał. nr 14 do FO - zadanie 3 - Cennik D FLYGT XYLEM 60 kB
18. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz usług 40 kB
19. Zał. nr 4 do SIWZ- ośw. z 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 33 kB
20. Zał. nr 5 do SIWZ- ośw. o ud. zasobów 35 kB
21. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 100 kB
22. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja Techniczna 36 kB
23. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik 100 kB
24. Zał. nr 7 do SIWZ - ośw. o zach. w poufności danych 19 kB
Znak sprawy: 114/P/18 Data publikacji: 2018-12-19
Data otwarcia ofert: 2019-01-08 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-01-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowa obsługa centralnej klimatyzacji do schładzania wyrobisk dołowych w JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 152 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 37 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 35 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 100 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 51 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór ośw. z pkt 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór ośw. o udost. zasobów 34 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 149 kB
12. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 37 kB
13. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik usług Ruch Zofiówka 29 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór ośw. o zach. w poufności 28 kB
15. Informacja dla wykonawców 04.01.2019 1110 kB
16. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik usług Ruch Zofiówka po modyf. 32 kB
17. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zam. 68 kB
18. Informacja z otwarcia ofert 22 kB
Znak sprawy: 119/P/18 Data publikacji: 2018-12-17
Data otwarcia ofert: 2019-01-04 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-01-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Modernizacja kombajnu ścianowego JOY 4LS20 LWS 598 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 126 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 304 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna 177 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 100 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz 40 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 33 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o zobow. się do udost. zasobów 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 116 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 304 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna 177 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności 30 kB
14. Informacja dla wykonawców z dnia 03.01.2019 r. 468 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 08.01.2019 r. 6778 kB
16. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 305 kB
17. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 118 kB
18. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 305 kB
19. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 68 kB
20. Informacja z otwarcia ofert 21 kB
Znak sprawy: 122/P/18 Data publikacji: 2018-12-14
Data otwarcia ofert: 2018-12-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonanie dla JSW S.A. KWK Pniówek otworów badawczych z powierzchni w Obszarze Górniczym "Pawłowice 1" wraz z nadzorem geologicznym
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 255 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 356 kB
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 241 kB
4. Załączni nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
5. Załącznik nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 40 kB
7. Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór oświadczenia z 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 34 kB
8. Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o zob. się do udost. zasobów 35 kB
9. Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór umowy 287 kB
10. Załącznik nr 1 do umowy- Specyfikacja Techniczna 356 kB
11. Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram rzeczowo finansowy 59 kB
12. Załacznik nr 3 do umowy - Zasady wypłaty wynagrodzenia 23 kB
13. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
14. Informacja. ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 218 kB
15. Informacja z otwarcia ofert 122 kB
16.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 227 kB
Znak sprawy: 108/P/18 Data publikacji: 2018-12-06
Data otwarcia ofert: 2018-12-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-01-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonanie prac przy transporcie dołowym oraz prac pomocniczych związanych z utrzymaniem ciągów technologicznych zakładu górniczego JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 71 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
0. Ogłoszenie o zamówieniu 125 kB
1. SIWZ 136 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 24 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 99 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 93 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 47 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz usług 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z punktu 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- udost. zasobów 36 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 120 kB
11. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 24 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie Ruch Borynia 20 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zachowaniu poufności 31 kB
14. Inf. ws. modyfikacji SIWZ z dnia 19.12.2018 r. 925 kB
15. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys po modyfikacji 48 kB
16. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zam. 67 kB
17. Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.01.2019 r. 24 kB