Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 036/P/19 Data publikacji: 2019-07-12
Data otwarcia ofert: 2019-08-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń produkcji Elgór + Hansen S.A. dla kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 150 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 39 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór FO 74 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Pakiet wraz z Cennikiem A 159 kB
7. Zał. nr 4 do FO - Cennik B 377 kB
8. Zał. nr 5 do FO - Cennik C 44 kB
9. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
10. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
11. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
12. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 146 kB
13. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 39 kB
14. Zał. nr 2 do umowy - Protokół usługi serwisowej 33 kB
15. Zał. nr 3 do umowy - Cennik A 102 kB
16. Zał. nr 4 do umowy - Cennik B 296 kB
17. Zał. nr 5 do umowy - Cennik C 36 kB
18. Zał. nr 6 do umowy - Cennik 01.04.2019 Borynia 22 kB
19. Zał. nr 7 do umowy - Cennik 01.04.2019 Zofiówka 25 kB
20. Zał. nr 8 do umowy - Cennik 01.04.2019 Jastrzębie 30 kB
21. Zał. nr 9 do umowy - Cennik 01.03.2019 Budryk 30 kB
22. Zał. nr 10 do umowy - Cennik 01.06.2019 Pniówek 36 kB
23. Zał. nr 11 do umowy - Cennik 01.04.2019 Knurów-Szczygłowice 74 kB
24. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 28 kB
Znak sprawy: 050/P/19 Data publikacji: 2019-07-03
Data otwarcia ofert: 2019-07-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowa obsługa, konserwacja, naprawa i kontrola środków transportowych i sprzętu ciężkiego oraz wykonywanie usług budowlanych w zakresie bieżących robót remontowych i konserwacyjnych na powierzchni JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 133 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 152 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 56 kB
3. Zał. nr 1 do St - Ośw. o odbyciu wizji lokalnej 24 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 101 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jedn. Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formacie pliku xml 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 15 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 36 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 143 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 56 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 32 kB
14. Zał. nr 3 do umowy - Cennik usług KWK Borynia 30 kB
15. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności danych 19 kB
16. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób 25 kB
17. Informacja do Wykonawców z dnia 08.07.2019 r. 1534 kB
18. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 56 kB
19. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys po modyfikacji 14 kB
20. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 145 kB
21. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 56 kB
22. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys po modyfikacji 32 kB
23. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 75 kB
24. Informacja z otwarcia ofert 22 kB
Znak sprawy: 049/P/19 Data publikacji: 2019-07-03
Data otwarcia ofert: 2019-07-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowa obsługa, konserwacja, naprawa i kontrola maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów w zakresie elektrycznym i mechanicznym na powierzchni JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 143 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 163 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 86 kB
3. Zał. nr 1 do St - Ośw. o odbyciu wizji lokalnej 23 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 101 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jedn. Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 39 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 15 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 33 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 36 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 147 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 86 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 33 kB
14. Zał. nr 3 do umowy - Cennik usług KWK Borynia 30 kB
15. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności danych 17 kB
16. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób 29 kB
17. Informacja do Wykonawców z dnia 08.07.2019 r. 1293 kB
18. SIWZ - po modyfikacji 163 kB
19. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 147 kB
20. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 74 kB
21. Informacja z otwarcia ofert 22 kB
Znak sprawy: 034/P/19 Data publikacji: 2019-06-13
Data otwarcia ofert: 2019-06-28 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-07-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Świadczenie kompleksowej usługi odmetanowania kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 292 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ.pdf 165 kB
2. zał. 1 a do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 1.pdf 94 kB
3. zał. 1b do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 2.pdf 44 kB
4. zał. 1c do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 3.pdf 66 kB
5. zał. 1d do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 4.pdf 147 kB
6. zał. 1e do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 5.pdf 29 kB
7. zał. 1f do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 6.pdf 53 kB
8. zał. 1g do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 7.pdf 84 kB
9. zał. 1h do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 8.pdf 67 kB
10. zał. 1i do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 9.pdf 120 kB
11. zał. 1j do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 10.pdf 78 kB
12. zał. 1k do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 11.pdf 56 kB
13. zał. 1l do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 12.pdf 43 kB
14. zał. 1m do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 13.pdf 75 kB
15. zał. 1n do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 14.pdf 123 kB
16. zał. 1o do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 15.pdf 51 kB
17. zał. 2 do SIWZ - wzór Formularza Ofertowego.pdf 579 kB
18. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.xml 103 kB
19. zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy.doc 42 kB
20. zał. 3 do FO - kosztorys A zadanie 1.xls 54 kB
21. zał. 4 do FO - kosztorys A zadanie 2.xls 49 kB
22. zał. 5 do FO - kosztorys A zadanie 3.xls 51 kB
23. zał. 6 do FO - kosztorys A zadanie 4.xls 58 kB
24. zał. 7 do FO - kosztorys A zadanie 5.xls 50 kB
25. zał. 8 do FO - kosztorys A zadanie 6.xls 51 kB
26. zał. 9 do FO - kosztorys A zadanie 7.xls 59 kB
27. zał. 10 do FO - kosztorys A zadanie 8.xls 50 kB
28. zał. 11 do FO - kosztorys A zadanie 9.xls 62 kB
29. zał. 12 do FO - kosztorys A zadanie 10.xls 51 kB
30. zał. 13 do FO - kosztorys A zadanie 11.xls 50 kB
31. zał. 14 do FO - kosztorys A zadanie 12.xls 49 kB
32. zał. 15 do FO - kosztorys A zadanie 13.xls 51 kB
33. zał. 16 do FO - kosztorys A zadanie 14.xls 58 kB
34. zał. 17 do FO - kosztorys A zadanie 15.xls 51 kB
35. zał. 18 do FO - kosztorys B zadanie 1.xls 52 kB
36. zał. 19 do FO - kosztorys B zadanie 2.xls 45 kB
37. zał. 20 do FO - kosztorys B zadanie 4.xls 50 kB
38. zał. 21 do FO - kosztorys B zadanie 7.xls 55 kB
39. zał. 22 do FO - kosztorys B zadanie 9.xls 54 kB
40. zał. 23 do FO - kosztorys B zadanie 11.xls 53 kB
41. zał. 24 do FO - kosztorys B zadanie 14.xls 53 kB
42. zał. nr 3 do SIWZ - wykaz usług.doc 44 kB
43. zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3.doc 38 kB
44. zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenia o udostępnianiu zasobów.doc 40 kB
45. zał. 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf 141 kB
46. zał. 2 do umowy - kosztorys wykonania usługi.pdf 30 kB
47. zał. 2a do umowy - kosztorys wykonania usługi.pdf 23 kB
48. zał. 2b do umowy - kosztorys wykonania usługi.pdf 25 kB
49. zał. 2c do umowy - kosztorys wykonania usługi.pdf 34 kB
50. zał. 3 do umowy - cennik usług KWK.pdf 95 kB
51. zał. nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zachowaniu poufności.docx 20 kB
52. zał. 8 do SIWZ - oświadczenie o wizji.doc 43 kB
53. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf 521 kB
54. Odpowiedzi na zapytania 28.06.2019r.pdf 6563 kB
55. zał. 1m do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 13.pdf 73 kB
56. zał. 1o do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 15.pdf 50 kB
57. zał. 5 do FO - kosztorys A zadanie 3.xls 38 kB
58. zał. 8 do FO - kosztorys A zadanie 6.xls 38 kB
59. zał. 10 do FO - kosztorys A zadanie 8.xls 38 kB
60. zał. 12 do FO - kosztorys A zadanie 10.xls 38 kB
61. zał. 15 do FO - kosztorys A zadanie 13.xls 38 kB
62. zał. 17 do FO - kosztorys A zadanie 15.xls 38 kB
63. zał. 6 do SIWZ - umowa.pdf 140 kB
64. Odpowiedzi na zapytania 03.07.19 50 kB
65. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zam. 71 kB
66. Informacja z otwarcia ofert 43 kB
67.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
68.Informacja o wynikach aukcji z dnia 16.07.2019 r. 71 kB
69. Informacja o unieważnieniu zadania 2 3 5 6 60 kB
Znak sprawy: 028/P/19 Data publikacji: 2019-06-07
Data otwarcia ofert: 2019-06-24 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-07-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Regeneracja narzędzi ręcznych, konserwacja sprzętu spawalniczego, obsługa centralnej emulsowni, przegląd i kompletacja maszyn i urządzeń na powierzchni dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 129 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 80 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy- Specyfikacja Techniczna 113 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór Oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 35 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 56 kB
5. Załącznik nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Wzór Oświadczenia o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 34 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór Oświadadczenia z pkt 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 37 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 39 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 58 kB
12. Zał. nr 3 do umowy - Cennik 01.04.2019 Knurów-Szczygłowice 27 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych 30 kB
14. Informacja do Wykonawców z dnia 24.06.2019 r. 530 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 01.07.2019 r. 4301 kB
16. SIWZ zmodyfikowany 277 kB
17. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy zmodyfikowany 380 kB
18. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 220 kB
19. Informacja z otwarcia ofert 218 kB
Znak sprawy: 025/P/19 Data publikacji: 2019-06-03
Data otwarcia ofert: 2019-06-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - obsługa zwałów węgla JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 127 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 265 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 133 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Oświadczenie o wizji 42 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 241 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 31 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 44 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 38 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 41 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 296 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 132 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik KWK Pniówek 199 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 30 kB
15. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zam. 217 kB
16. Informacja z otwarcia ofert 23 kB
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
18. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 222 kB