Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 062/P/19 Data publikacji: 2019-09-18
Data otwarcia ofert: 2019-09-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM NA obsługę urządzeń obiegu wozów (jednostek) kopalnianych w rejonie budynku nadszybia szybu II JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 062P19 137 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ-Specyfikacja techniczna 53 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej-Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej 41 kB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ-Wzór Formularza ofertowego 101 kB
5. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 96 kB
6. Załącznik nr 2 do Formularza ofertow - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
7. Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego-Kosztorys 15 kB
8. Załącznik nr 3 do SIWZ-Wykaz usług 42 kB
9. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
10. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów 36 kB
11. Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór umowy 132 kB
12. Załącznik nr 1 do umowy-Specyfikacja techniczna 52 kB
13. Załącznik nr 2 do umowy - Kosztorys 41 kB
14. Załącznik nr 3 do umowy - Cennik usług 22 kB
15. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności danych 17 kB
Znak sprawy: 044/P/19 Data publikacji: 2019-09-18
Data otwarcia ofert: 2019-10-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Obsługę urządzeń klimatyzacji grupowej i lokalnej dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 108 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 138 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 72 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 86 kB
4. Zał. nr 1 do FO -JEDZ 96 kB
5. Zał nr 2 do FO - Ośw o podwykonawcy 42 kB
6. Załącznik nr 3 do FO- Kosztorys 48 kB
7. Zał nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
8. Zał nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11 1 i 11 2 35 kB
9. Zał nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost zasobów 34 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 129 kB
11. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 71 kB
12 Zał nr 2 do Umowy Cennik Knurów-Szczygłowice, nowy 42 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności - zał. nr 7 do SIWZ 17 kB
14. Zał nr 8 do SIWZ -wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 38 kB
Znak sprawy: 059/P/19 Data publikacji: 2019-09-11
Data otwarcia ofert: 2019-10-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na kompleksową obsługę szybu Foch II i szybu Krywałd w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 62 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 141 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 103 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 24 kB
4. Zał. nr 2 do ST - Schematy pogladowe 1759 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 100 kB
6. Zał. nr 1 do FO -Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 96 kB
7. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
8. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 13 kB
9. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
10. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
11. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
12. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 134 kB
13. Zał. nr 1 do umowy- Specyfikacja techniczna 96 kB
14. Zał. nr 2 do umowy - Cennik opłat i usług KWK Knurów-Szczygłowice 73 kB
15. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych 29 kB
Znak sprawy: 043/P/19 Data publikacji: 2019-09-11
Data otwarcia ofert: 2019-09-23
Status: Otwarty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowa obsługa instalacji doszczelniającej na powierzchni i dole JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 120 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 136 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 37 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - ośw. o wizji 41 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego 240 kB
5. Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 96 kB
6. Zał. nr 2 do Formularza ofertowego - ośw. o podwyk. 42 kB
7. Zał. nr 3 do Formularza ofertowego - Kosztorys 11 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. z pkt 11.1.2 i 11.1.3 33 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór ośw. o zobowiązaniu się do udostępn. zasobów 35 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 120 kB
12. Zał. nr 1 do Wzoru umowy - Specyf. tech. 35 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik JSW S.A. KWK Budryk 145 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachow. poufn. 19 kB
15. Zał nr 3 do Formularza ofertowego - Kosztorys - POPRAWNY 33 kB
Znak sprawy: 060/P/19 Data publikacji: 2019-09-04
Data otwarcia ofert: 2019-09-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Załadunek materiałów na zestawy transportowe, wyładunek materiałów z zestawów transportowych oraz ich konwojowanie na trasach kolejek podwieszanych z napędem własnym w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 146 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 38 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 102 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys dla zadania 1 45 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 40 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 123 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 38 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Budryk 30 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
14. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 67 kB
15. Informacja z otwarcia ofert 66 kB
Znak sprawy: 039/P/19 Data publikacji: 2019-08-30
Data otwarcia ofert: 2019-10-02

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Remont kapitalny kombajnu chodnikowego MR-340X-Ex-S/nr 133 dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 116 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 131 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 53 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - wzór Formularza ofertowego 99 kB
4. Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 96 kB
5. Zał. nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 41 kB
7. Zał. nr 4 do SIWZ- Wzór oświadczenia z 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 34 kB
8. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia zasobów 35 kB
9. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 118 kB
10. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 53 kB
11. Zał. nr 2 do umowy - Cennik Borynia 22 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 19 kB