Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 1/P/20 Data publikacji: 2020-03-10
Data otwarcia ofert: 2020-03-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Remont hydrauliki sterowniczej pilotowej i elektrohydraulicznej produkcji TIEFENBACH dla kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 418 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 325 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 49 kB
4. Zał. nr 1 do FO- JEDZ 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Cennik A 71 kB
7. Zał. nr 4 do FO - Cennik B 67 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie udost zasobów 36 kB
11. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy 368 kB
12. Zał nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 67 kB
13. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik 91 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 17 kB
15. Zał nr 8 do SIWZ - Ośw. o statusie wykonawcy 34 kB
16. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 69 kB
17. Informacja z otwarcia ofert 25.03.2020 r. 26 kB
18. Oświadczenie o grupie kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 3/P/20 Data publikacji: 2020-03-04
Data otwarcia ofert: 2020-03-17

Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych do urządzeń produkcji P.P.H.U. Martech-Plus Marcin Mistarz Sp. J. dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 101 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 347 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 214 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór protokołu usługi serwisowej 294 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 53 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Cennik A 81 kB
8. Zał. nr 4 do FO - Cennik B 12 kB
9. Zał. nr 5 do FO - Cennik C 21 kB
10. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
11. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
12. Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost zasobów 35 kB
13. Zał nr 6 do SIWZ - wzór Umowy 439 kB
14. Zał nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 215 kB
15. Zał. nr 1 do ST - Wzór protokołu usługi serwisowej 294 kB
16. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik A 635 kB
17. Zał. nr 3 do Umowy - Cennik B 359 kB
18. Zał. nr 4 do Umowy - Cennik C 364 kB
19. Cennik Budryk - Zał. nr 5 do umowy 223 kB
20. Cennik Pniówek - Zał. nr 6 do umowy 470 kB
21. Cennik Borynia - Zał. nr 7 do umowy 198 kB
22. Cennik Zofiówka - Zał. nr 8 do umowy 192 kB
23. Cennik Jastrzębie - Bzie - Zał. nr 9 do umowy 220 kB
24. Cennik Knurów-Szczygłowice - Zał. nr 10 do umowy 652 kB
25. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności - zał. nr 7 do SIWZ 17 kB
26. Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o statusie wykonawcy 33 kB
27. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam 391 kB
28. Informacja z otwarcia ofert 196 kB
Znak sprawy: 081/P/19 Data publikacji: 2020-02-11
Data otwarcia ofert: 2020-03-13

Modernizacja urządzeń do wytwarzania mieszaniny odpadów elektrownianych z wodą dołową oraz płynnych odpadów flotacyjnych w celu ich lokowania w wyrobiskach górniczych oraz przyłączenie instalacji do nowo powstałego otworu technologicznego P-3 w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 139 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 33 kB
3. Załącznik nr 1 do ST - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 36 kB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 52 kB
5. Zał nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 13 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 36 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 153 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 33 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik KWK Pniówek 38 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
15. Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
16. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 70 kB
17. Informacja z otwarcia ofert 25 kB
Znak sprawy: 078/P/19 Data publikacji: 2019-12-23
Data otwarcia ofert: 2020-01-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej punktu wydawania aparatów ucieczkowych, metanomierzy, mierników jedno i wielogazowych w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 119 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 140 kB
2.Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna 23 kB
3.zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 53 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
5.Zał nr 2 do FO - Ośw o podwykonawcy 30 kB
6.Zał. nr 3 do FO- Kosztorys 45 kB
7.Zał nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
8.Zał nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11 1 i 11 2 34 kB
9.Zał nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost zasobów 36 kB
10.Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 125 kB
11.Zał. nr 1 do Umowy Specyfikacja techniczna 23 kB
12.Zał nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Budryk 31 kB
13.Zał nr 8 do SIWZ -wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 39 kB
14.Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności - zał. nr 7 do SIWZ 19 kB
15. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. z dnia 13.01.2020 r 218 kB
16. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.01.2020 r. 120 kB
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.03.2020 r. 414 kB
Znak sprawy: 079/P/19 Data publikacji: 2019-12-11
Data otwarcia ofert: 2020-01-03 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-01-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Obsługa i konserwacja przenośników taśmowych odstawy oddziałowej robót przygotowawczych w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 134 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 43 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 36 kB
4. Zał nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 52 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 42 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 36 kB
11. zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 120 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 43 kB
13. Zał nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Budryk 30 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 30 kB
15. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób 29 kB
16. Informacja do wykonawców z dnia 19.12.2019 r. 606 kB
17. Informacja dla wykonawców z dnia 02.01.2020 r. 530 kB
18. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 68 kB
19. Informacja z otwarcia ofert 21 kB
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty 59 kB
Znak sprawy: 067/P/19 Data publikacji: 2019-10-29
Data otwarcia ofert: 2019-12-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa i zabudowa na odcinku 5750 m linii kablowej wiązkowej w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 150 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 42 kB
3. Zał. nr 1 do St - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej 24 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 101 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jedn. Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 39 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 13 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 44 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 33 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 37 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 153 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 42 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Zofiówka 25 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności 17 kB
15. Informacja do wykonawców z dnia 15.11.2019 r. 1291 kB
16. SIWZ po modyfikacji 139 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 43 kB
18. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji 57 kB
19. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys po modyfikacji 13 kB
20. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 155 kB
21. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 42 kB
22. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 68 kB
23. Informacja z otwarcia ofert 24 kB
24.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
25. Informacja o wynikach aukcji z dnia 17.12.2019 68 kB
26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 568 kB