Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 49/P/20 Data publikacji: 2020-11-24
Data otwarcia ofert: 2020-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 112 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 141 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 47 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 41 kB
4. Zał. nr 1 do formularza ofertowego - formularz JEDZ 96 kB
5. Zał. nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do formularza ofertowego - kosztorys wykonania zamówienia 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 38 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 38 kB
10. Zał nr 6 do SIWZ - wzór umowy 146 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 47 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 17 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
Znak sprawy: 52/P/20 Data publikacji: 2020-11-20
Data otwarcia ofert: 2020-12-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 118 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 347 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 213 kB
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 42 kB
4. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 76 kB
5. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 42 kB
6. Załącznik nr 3 do Formularza ofetowego - Kosztorys 44 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. 11.1.3 SIWZ 34 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o udostępnieniu zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 483 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 213 kB
12. Załącznik nr 2 do umowy - Kosztorys 44 kB
13. Załącznik nr 3 do umowy - Cennik usług 39 kB
14. Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie o zachowaniu poufności 22 kB
15. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 24 kB
16. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.11.2020 r. 64 kB
Znak sprawy: 51/P/20 Data publikacji: 2020-11-18
Data otwarcia ofert: 2020-12-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na obsługę odstaw głównych dla JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 119 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 51/P/20 142 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 39 kB
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 50 kB
4. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 76 kB
5. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
6. Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego - Kosztorys 17 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o udost. zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 143 kB
11. Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 39 kB
12. Załącznik nr 2 do Umowy - Kosztorys 34 kB
13. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności danych 17 kB
14. Załącznik nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 33 kB
Znak sprawy: 50/P/20 Data publikacji: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-12-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 115 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 145 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 49 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór miesięcznego protokołu odbioru usług 83 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 46 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 45 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenia z pkt 11.1.2. i 11.1.3 39 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 38 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 120 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 49 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 36 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu w poufności 17 kB
15. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
Znak sprawy: 46/P/20 Data publikacji: 2020-11-06
Data otwarcia ofert: 2020-12-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka
Pełna treść [ pdf 99 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 139 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 41 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Harmonogram sprzatania KWK Ruch Zofiówka 26 kB
4. Zał. nr 2 do ST - Harmonogram.sprzątania KWK Ruch Zofiówka 53 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 56 kB
6. Zał nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 96 kB
7. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 40 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 131 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 38 kB
13. zał nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zach pouf danych os. 19 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
15. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 41 kB
16. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług Ruch Borynia 21 kB
17. Zał. nr 3 do umowy - Cennik usług Ruch Zofiówka 23 kB
18. Informacja do wykonawców z dnia 20.11.2020 361 kB
Znak sprawy: 40/P/20 Data publikacji: 2020-10-26
Data otwarcia ofert: 2020-12-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Remont wentylatorów lutniowych dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 215 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ.pdf 165 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna.pdf 47 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy.xls 53 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ.xml 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw o podwykonawcy.doc 41 kB
6. Zał. 3a do FO Cennik A zadanie 1.xls 49 kB
7. Zał. 3b do FO Cennik A zadanie 2.xls 42 kB
8. Zał. 3c do FO Cennik A zadanie 3.xls 35 kB
9. Zał. 3d do FO Cennik A zadanie 4.xls 35 kB
10. Zał. 3e do FO Cennik A zadanie 5.xls 41 kB
11. Zał. 3f do FO Cennik A zadanie 6.xls 38 kB
12. Zał. 3g do FO Cennik A zadanie 7.xls 34 kB
13. Zał. 3h do FO Cennik A zadanie 8 .xls 40 kB
14. Zał. 4a do FO Cennik B zadanie 1.xls 49 kB
15. Zał. 4b do FO Cennik B zadanie 2.xls 35 kB
16. Zał. 4c do FO Cennik B zadanie 3.xls 38 kB
17. Zał. 4d do FO Cennik B zadanie 4.xls 36 kB
18. Zał. 4e do FO Cennik B zadanie 5.xls 47 kB
19. Zał. 4f do FO Cennik B zadanie 6.xls 33 kB
20. Zał. 4g do FO Cennik B zadanie 7.xls 32 kB
21. Zał. 4h do FO Cennik B zadanie 8 .xls 38 kB
22. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.doc 42 kB
23. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2.doc 34 kB
24. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie udost zasobów.doc 35 kB
25. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf 136 kB
26. Zał. nr 1 do umowy Specyfikacja techniczna.pdf 42 kB
27. Zał. 2a do um. Cennik A zadanie 1.pdf 35 kB
28. Zał. 2b do um. Cennik A zadanie 2.pdf 32 kB
29. Zał. 2c do um. Cennik A zadanie 3.pdf 48 kB
30. Zał. 2d do um. Cennik A zadanie 4.pdf 27 kB
31. Zał. 2e do um. Cennik A zadanie 5.pdf 56 kB
32. Zał. 2f do um. Cennik A zadanie 6.pdf 56 kB
33. Zał. 2g do um. Cennik A zadanie 7.pdf 42 kB
34. Zał. 2h do um. Cennik A zadanie 8.pdf 31 kB
35. Zał. 3a do um. Cennik B zadanie 1.pdf 39 kB
36. Zał. 3b do um. Cennik B zadanie 2.pdf 41 kB
37. Zał. 3c do um. Cennik B zadanie 3.pdf 53 kB
38. Zał. 3d do um. Cennik B zadanie 4.pdf 29 kB
39. Zał. 3e do um. Cennik B zadanie 5.pdf 57 kB
40. Zał. 3f do um. Cennik B zadanie 6.pdf 35 kB
41. Zał. 3g do um. Cennik B zadanie 7.pdf 39 kB
42. Zał. 3h do um. Cennik B zadanie 8.pdf 53 kB
43. Zał. nr 5 do umowy - Cenniki usług KWK.pdf 102 kB
44. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zach. poufności danych.docx 17 kB
45. Zał. nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o statusie.DOC 33 kB