Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 024/P/19 Data publikacji: 2019-05-20
Data otwarcia ofert: 2019-06-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM- remont wentylatorów typu WPK przy szybie III, IV i V w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 158 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 148 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 70 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej - Wzór deklaracji 18 kB
4. Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej - Wzór Oświadczenia 18 kB
5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 142 kB
6. Załącznik nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
7. Załącznik nr 2 do FO -oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
8. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys dla zadania 1 45 kB
9. Zał. nr 4 do FO - Kosztorys dla zadania 2 44 kB
10. Zał. nr 5 do FO - Kosztorys dla zadania 3 45 kB
11. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług 42 kB
12. Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór ośw. z punktu 11.1.2. i 11.1.3. 33 kB
13. Załacznik nr 5 do SIWZ - wzór ośw. o zob. się do udost. zasobów 35 kB
14. Załacznik nr 6 do SIWZ - wzór Umowy 138 kB
15. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 70 kB
16. Załącznik nr 2 do umowy - Cennik KWK Pniówek 33 kB
17. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór ośw. o zach. w poufności 29 kB
Znak sprawy: 105/P/18 Data publikacji: 2019-04-26
Data otwarcia ofert: 2019-05-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - wykonanie remontów urządzeń, zespołów i podzespołów klimatyzacji dołowej produkcji WAT/GFW w JSW S.A. KWK Borynia -Zofiówka - Jastrzębie
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 140 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikcja techniczna 31 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Wzór etykiety 20 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ -Wzór Formularza Ofertowego 103 kB
5. Zał. nr 1 do FO -Formularz JEDZ 92 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
7. Zał. nr 3 do Formularza ofertowego - Cennik A 15 kB
8. Zał. nr 4 do Formularza oferowego - Cennik B 13 kB
9. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
10. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
11. Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost. zasobów 34 kB
12. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 134 kB
13. Zał nr 1 do Umowy - Specyfikcja techniczna 30 kB
14. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik A 22 kB
15. Zał. nr 3 do Umowy - Cennik B 18 kB
16. Zał. nr 4 do Umowy - Cennik Usług Ruch Borynia 31 kB
17. Zał. nr 5 do Umowy - Cennik Usług Ruch Zofiówka 32 kB
18. Zał. nr 6 do Umowy - Cennik Usług Ruch Jastrzębie 42 kB
19. Zał. nr 7 do SIWZ- Ośw. o zachowaniu poufności wersja edytowalna 21 kB
20. Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy 31 kB
Znak sprawy: 018/P/19 Data publikacji: 2019-04-19
Data otwarcia ofert: 2019-05-06 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-05-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Remont lokomotyw akumulatorowych typu LEA BM-12 oraz zestawów kołowych będących podzespołami ww. lokomotyw dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 167 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 151 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja tech. 46 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór deklaracji 35 kB
4. Zał. nr 2 do ST - Wzór Oświadczenia 36 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - FO 197 kB
6. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 87 kB
7. Zał. nr 2 do FO -ośw. o podwykonawcy 29 kB
8. Zał. nr 3 do FO Cennik A - zadanie 1 34 kB
9. Zał. nr 4 do FO Cennik A - zadanie 2 31 kB
10. Zał. nr 5 do FO Cennik A - zadanie 3 34 kB
11. Zał. nr 6 do FO Cennik A - zadanie 4 32 kB
12. Zał. nr 7 do FO Cennik B - zadanie 1 32 kB
13. Zał. nr 8 do FO Cennik B - zadanie 2 33 kB
14. Zał. nr 9 do FO Cennik B - zadanie 3 32 kB
15. Zał. nr 10 do FO Cennik B - zadanie 4 32 kB
16. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz usług 30 kB
17. Zał. nr 4 do SIWZ- wzór ośw. 30 kB
18. Zał.nr 5 do SIWZ - wzór ośw. zasoby 30 kB
19. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 113 kB
20. Zał. nr 1 do umowy - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 46 kB
21. Zał. nr 2 do umowy - Cennik A - zadanie 1 32 kB
22. Zał. nr 2a do umowy - Cennik A - zadanie 2 30 kB
23. Zał. nr 2b do umowy - Cennik A - zadanie 3 32 kB
24. Zał. nr 2c do umowy - Cennik A - zadanie 4 31 kB
25. Zał. nr 3 do umowy - Cennik B - zadanie 1 32 kB
26. Zał. nr 3a do umowy - Cennik B - zad. 2 33 kB
27. Zał. nr 3b do umowy - Cennik B - zadanie 3 32 kB
28. Zał. nr 3c do umowy - Cennik B - zadanie 4 32 kB
29. Cennik Borynia - Zał. nr 4 do umowy 22 kB
29. Cennik Zofiówka - Zał. nr 4a do umowy 25 kB
31. Cennik Jastrzębie - Zał. nr 4b do umowy 30 kB
32. Cennik Pniówek - Zał. nr 4c do umowy 31 kB
33. Cennik Budryk - Zał. nr 4d do umowy 30 kB
34. Cennik Knurów-Szczygłowice - Zał. nr 4e do umowy 73 kB
35. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór ośw. o zach. w poufności 37 kB
36. Informacja do Wykonawców z dnia 25.04.2019 r. 71 kB
37. SIWZ PO MODYFIKACJI Z DNIA 25.04.2019 r. 151 kB
38. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy PO MODYFIKACJI Z DNIA 25.04.2019 r. 114 kB
39. Informacja do Wykonawców z dnia 09.05.2019 r. 54 kB
40. Informacja do Wykonawców z dnia 17.05.2019 57 kB
Znak sprawy: 012/P/19 Data publikacji: 2019-04-12
Data otwarcia ofert: 2019-04-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Obsługa, konserwacja i czyszczenie tras przenośników odstawy oddziałowej dla JSW S.A. KWK Pniówek.
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 134 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ- Specyfikacja techniczna 34 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - wzór ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 35 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ- wzór formularza ofertowego 107 kB
5. Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 92 kB
6. Zał. nr 2 do formularza ofertowego - oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do formularza ofertowego - Kosztorys 46 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz usług 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udost. zasobów 34 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 117 kB
12. Zał. nr 1 do umowy- Specyfikacja techniczna 34 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik 2019 Pniówek 23 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
15. Informacja do Wykonawców 636 kB
16. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 68 kB
17. Informacja z otwarcia ofert 21 kB
Znak sprawy: 016/P/19 Data publikacji: 2019-04-11
Data otwarcia ofert: 2019-04-25 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji JOY GLOBAL (POLAND) dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 117 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1 SIWZ.pdf 148 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Specyfikacja techniczna.pdf 65 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego.pdf 103 kB
4. Zał. nr 1 do FO JEDZ.xml 92 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy.doc 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO Pakiet.xlsx 35 kB
7. Zał. nr 4 do FO, nr 3 do umowy Cennik B.xlsx 223 kB
8. Zał. nr 5 do FO, nr 4 do umowy Cennik C.xlsx 20 kB
9. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.doc 40 kB
10. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1 i 11.2.doc 34 kB
11. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów.doc 35 kB
12. Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy.pdf 143 kB
13. Zał. nr 2 do umowy Cennik A.pdf 60 kB
14. Zał. nr 5 do umowy Cennik KWK B-Z-J Ruch Borynia.pdf 22 kB
15. Zał. nr 5 do umowy Cennik KWK B-Z-J Ruch Zofiówka.pdf 25 kB
16. Zał. nr 5 do umowy Cennik KWK B-Z-J Ruch Jastrzębie.pdf 37 kB
17. Zał. nr 5 do umowy Cennik KWK Budryk.pdf 30 kB
18. Zał. nr 5 do umowy Cennik KWK Knurów-Szczygłowice.pdf 42 kB
19. Zał. nr 5 do umowy Cennik KWK Pniówek.pdf 31 kB
20. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych.doc 30 kB
21. Informacja do Wykonawcy.pdf 79 kB
22. Zał. nr 3 do FO Pakiet.xlsx 35 kB
23. Informacja do Wykonawcy.pdf 221 kB
24. SIWZ po modyfikacji 26 04 2019.pdf 148 kB
25. Specyfikacja techniczna po modyfikacji 26.04.2019r.pdf 49 kB
26. Zał. nr 6 do SIWZ-wzór umowy po modyfikacji 26 04 2019.pdf 143 kB
27. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia. 68 kB
28. Informacja z otwarcia ofert.pdf 21 kB
Znak sprawy: 011/P/19 Data publikacji: 2019-04-09
Data otwarcia ofert: 2019-04-24 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-06-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na remont i modernizację kombajnów chodnikowych AM75Ex dla JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 142 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 312 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 307 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 259 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
5. Zał. nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do Formularza ofertowego - Pakiet dla zadania 1 45 kB
7. Zał. nr 4 do Formularza ofertowego - Pakiet dla zadania 2 45 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ- Wzór oświadczenia z 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia zasobów 35 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 294 kB
12. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 403 kB
13. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik usług KWK Bor-Zof-Jas Ruch Zofiówka 166 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 17.04.2019 r. 517 kB
16. SIWZ po modyfikacji z dnia 17.04.2019 r. 312 kB
17. Informacja do Wykonawców z dnia 25.04.2019 r. 512 kB
18. SIWZ po modyfikacji z dnia 25.04.2019 r. 312 kB
19. Informacja do Wykonawców z dnia 10.05.2019 r. 522 kB
20. SIWZ po modyfikacji z dnia 10.05.2019 r. 312 kB
21. Informacja do Wykonawców z dnia 22.05.2019 r..docx 511 kB