Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 067/P/19 Data publikacji: 2019-10-29
Data otwarcia ofert: 2019-12-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa i zabudowa na odcinku 5750 m linii kablowej wiązkowej w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 150 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 42 kB
3. Zał. nr 1 do St - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej 24 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 101 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jedn. Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 39 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 13 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 44 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 33 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 37 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 153 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 42 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Zofiówka 25 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności 17 kB
15. Informacja do wykonawców z dnia 15.11.2019 r. 1291 kB
16. SIWZ po modyfikacji 139 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 43 kB
18. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji 57 kB
19. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys po modyfikacji 13 kB
20. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 155 kB
21. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 42 kB
Znak sprawy: 082/P/19 Data publikacji: 2019-10-29
Data otwarcia ofert: 2019-11-12 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-12-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających w profilaktyce zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie projektów robót wiertniczych oraz projektów odmetanowania i technologii w Zakładach JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 166 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 142 kB
2. Zał. nr 1a do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 1 89 kB
3. Zał. nr 1b do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 2 118 kB
4. Zał. nr 1c do SIWZ umowy - Specyfikacja techniczna zadanie 3 165 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 169 kB
6. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 104 kB
7. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
8. Zał. nr 3 do FO - kosztorys A zadanie 1 61 kB
9. Zał. nr 4 do FO - kosztorys A zadanie 2 63 kB
10. Zał. nr 5 do FO - kosztorys A zadanie 3 57 kB
11. Zał. nr 6 do FO - kosztorys B zadanie 1 55 kB
12. Zał. nr 7 do FO - kosztorys B zadanie 2 54 kB
13. Zał. nr 8 do FO - kosztorys B zadanie 3 53 kB
14. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 44 kB
15. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
16. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 36 kB
17. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 115 kB
18. Zał. nr 2 do umowy - kosztorys wykonania usługi 35 kB
19. Zał. nr 3 do umowy - cenniki usług KWK 73 kB
20. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 30 kB
21. Zał. nr 8 do SIWZ - oświadczenie o wizji 43 kB
22.Informacja dla Wykonawców z dnia 06.11.2019 69 kB
23. SIWZ po modyfikacji z dnia 06.11.19 143 kB
24. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 06.11.19 61 kB
24a. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 06.11.19 odblokowany 60 kB
25. Zał. nr 3 do FO - kosztorys A zadanie 1 06.11.19 62 kB
26. Zał. nr 4 do FO - kosztorys A zadanie 2 06.11.19 63 kB
27. Zał. nr 5 do FO - kosztorys A zadanie 3 06.11.19 58 kB
28. Zał. nr 6 do FO - kosztorys B zadanie 1 06.11.19 56 kB
29. Zał. nr 7 do FO - kosztorys B zadanie 2 06.11.19 55 kB
30. Zał. nr 8 do FO - kosztorys B zadanie 3 06.11.19 54 kB
31. Informacja dla Wykonawców z dnia 15.11.19 1011 kB
32. SIWZ po modyf. 15.11.19 142 kB
33. Zał. nr 1a do SIWZ,um.- ST zad. 1 po modyf. 15.11.19 90 kB
34. Zał. nr 1b do SIWZ,um.- ST zad. 2 po modyf. 15.11.19 119 kB
35. Zał. nr 1c do SIWZ,um.- ST zad. 3 po modyf. 15.11.19 165 kB
36. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług po modyf. 15.11.19 42 kB
37. Zał. nr 6 do SIWZ - umowa po modyf. 15.11.19 116 kB
Znak sprawy: 071/P/19 Data publikacji: 2019-10-28
Data otwarcia ofert: 2019-11-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla kolejek podwieszanych spalinowych produkcji Scharf dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 139 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 35 kB
3. Zał nr 1 do ST - Wzór protokołu usługi serwisowej 41 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór FO 102 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Pakiet wraz z Cennikiem A 150 kB
8. Zał. nr 4 do FO - Cennik B 44 kB
9. Zał. nr 5 do FO - Cennik C 44 kB
10. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
11. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
12. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
13. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 150 kB
14. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 35 kB
15. Zał. nr 2 do umowy - Cennik A 72 kB
16. Zał. nr 3 do umowy - Cennik B 36 kB
17. Zał. nr 4 do umowy - Cennik C 36 kB
18. Zał. nr 5 do umowy - Cennik usług Ruch Borynia 22 kB
19. Zał. nr 6 do umowy - Cennik usług Ruch Zofiówka 25 kB
20. Zał. nr 7 do umowy - Cennik usług Ruch Jastrzębie 33 kB
21. Zał. nr 8 do umowy - Cennik usług KWK Budryk 30 kB
22. Zał. nr 9 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 36 kB
23. Zał. nr 10 do umowy - Cennik usług KWK Knurów-Szczygłowice 74 kB
24. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
25. Informacja dla Wykonawców z dnia 07.11.2019 71 kB
26. SIWZ po modyfikacji z dnia 07.11.2019 138 kB
27. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po modyf. z dnia 07.11.2019 57 kB
28. Zał. nr 3 do FO - Pakiet wraz z Cennikiem A po modyf. z dnia 07.11.2019 152 kB
29. Zał. nr 4 do FO - Cennik B po modyf. z dnia 07.11.2019 45 kB
30. Zał. nr 5 do FO - Cennik C po modyf. z dnia 07.11.2019 45 kB
31. Informacja dla Wykonawców z dnia 21.11.2019 525 kB
32. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyf. z dnia 21.11.2019 35 kB
33. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyf. z dnia 21.11.2019 150 kB
34. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna po modyf. z dnia 21.11.2019 35 kB
Znak sprawy: 065/P/19 Data publikacji: 2019-10-24
Data otwarcia ofert: 2019-11-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych ZPMW w JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 127 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 142 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 50 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 36 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 74 kB
5. Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 47 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 126 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 49 kB
13. Zał. nr 2 do umowy Cennik Knurów-Szczygłowice 74 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
15. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób 25 kB
16. Informacja o modyfikacji z dnia 13.11.2019 585 kB
17. SIWZ po modyfikacji z dnia 13.11.2019 140 kB
18. Zał nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 13.11.2019 58 kB
19. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys po modyfikacji z dnia 13.11.2019 48 kB
Znak sprawy: 069/P/19 Data publikacji: 2019-10-23
Data otwarcia ofert: 2019-11-25 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-12-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonanie instalacji dosilania kopalnianej sieci przeciwpożarowej wodą pozyskiwaną z osadników wodnych komory pomp głównego odwadniania przy szybie Foch I na poziomie 650 m w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 146 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 66 kB
3. Załącznik nr 1 do ST- Oświadczenie o wizji lokalnej 23 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 130 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 91 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 36 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 12 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 36 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 36 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 31 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 148 kB
12. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja Techniczna 66 kB
13. Zał. nr 2 do Umowy - Kosztorys 22 kB
14. Zał. nr 3 do umowy - Cennik Knurów-Szczygłowice 74 kB
15. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności 32 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 06.11.2019 r. 72 kB
17. SIWZ - po modyfikacji z dnia 06.11.2019 r. 133 kB
18. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór FO po modyfikacji z dnia 06.11.2019 r. 45 kB
19.. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys - po modyfikacji z dnia 06.11.2019 r. 11 kB
20. Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja 18.11.2019 r..pdf 1538 kB
21. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 18.11.2019 r.xlsx 11 kB
22. Zał. nr 2 do Umowy - Kosztorys 18.11.2019 r.xlsx 11 kB
23. Informacja do Wykonawców z dnia 20.11.2019 r. 61 kB
Znak sprawy: 072/P/19 Data publikacji: 2019-10-21
Data otwarcia ofert: 2019-11-04 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na obsługę w JSW S.A. KWK Pniówek przenośników taśmowych odstawy głównej dołowej oraz odstawy zbiorczej wraz z utrzymaniem i konserwacją
Pełna treść [ pdf 132 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 143 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZumowy - Specyfikacja techniczna 51 kB
3. Zał. nr 1a-e do Specyfikacji technicznej 209 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 99 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do formularza ofertowego - Kosztorys 46 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Umowa 126 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 02.10.19 30 kB
14.Informacja do Wykonawców z dnia 30.10.2019 r. 57 kB
15.Informacja dla Wykonawców z dnia 14.11.19 70 kB
16. SIWZ po modyfikacji 14.11.19 138 kB
17. zał. 2 do ST- oświadczenie o wizji lokalnej 43 kB
18. Zał. nr 2 do SIWZ - Fo po modyf. 14.11.19 57 kB
19. Zał. nr 3 do Fo - Kosztorys po modyf. 14.11.19 47 kB
20.Informacja do Wykonawców z dnia 18.11.2019 r. 58 kB